Politikk

Politikk kan beskrives som den aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organer, eventuelt de tilsvarende organer på under- eller overnasjonalt nivå, som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, vil politikk i praksis være den virksomhet som skjer i tilknytning til statsorganene. Vår jobb er ikke å styre Norge, men ved å utøve yrket vårt mener vi å ha grunnlag for å mene noe om en del av de politiske beslutningene som tas, bør tas eller absolutt ikke bør tas.