Inventura Advokat

Inventura Advokat er eksperter på juridiske problemstillinger som oppstår i verdikjeden. Vi er spesialister på kontrakter og reglene om offentlige anskaffelser. Vi kan konkurranserett, statsstøtte og virksomhetsoverdragelse. 

Vårt advokatfirma bistår både private og offentlige oppdragsgivere med juridiske råd og tvisteløsning. Vi håndterer KOFA-klager og rettslige prosesser og støtter våre klienter med myndighetskontakt.