Anskaffelsesrett

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Inventura Advokat har spisskompetanse om regelverket kombinert med forståelse av hvordan bestemmelsene i regelverket best kan anvendes for å sikre gode innkjøp.

Vi tilbyr både oppdragsgivere en rekke ulike tjenester tilknyttet regelverket om offentlige anskaffelser:

  • Juridisk kvalitetssikring av dokumenter og beslutninger i anskaffelsesprosesser
  • Råd og veiledning rundt konkrete problemstillinger.
  • Behandling av klager og innsynsbegjæringer
  • Representasjon overfor Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og i retten

Vi bistår også leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser- Dersom du som leverandør føler deg forbigått i en offentlig anskaffelsesprosess, vurderer våre advokater om det foreligger prosedyrefeil som gir grunnlag for å klage, samt håndterer en eventuell klageprosess.