Kontraktsrett

Kontrakter danner grunnlaget for ethvert kommersielt samarbeid mellom både virksomheter og privatpersoner. Gode kontrakter fungerer som forutsigbare styringsverktøy for partene hvor ansvar er tydelig plassert og risiko fordelt. Slike kontrakter er ofte et resultat at godt og omfattende arbeid.
Kontraktsarbeidet består normalt av flere faser, de skal forberedes, forhandles, utformes, følges opp, og til sist også avsluttes. Ofte, og særlig innenfor offentlig sektor, skal de konkurranseutsettes. Uavhengig av fase er det viktig å finne de beste juridiske og kommersielle løsningene. Gode råd vil ofte lønne seg.

Inventura har betydelig erfaring fra bistand innenfor alle kontraktens faser, og de fleste områder av kontraktsretten. Vi har i mange år arbeidet som kontraktsrådgivere innenfor en rekke bransjer som bl.a. IKT, bygg og anlegg, forsvar, offshore, media, telekom, facility management og marin. Våre rådgivere har derfor inngående bransjekunnskap og praktisk erfaring med kontrakter, forhandlinger og prosjektgjennomføring.