Mer for hver krone

Norske kommuner og fylkeskommuner utvikler og forvalter store prosjekter. Effektiv ressursbruk muliggjør økt tjenesteyting per krone investert. I Inventura jobber vi hver dag med å sikre gode prosesser og riktig utnyttelse av ressurser.

Offentlig sektor er mangeartet. Vi har tjenester som er tilpasset de ulike delene av sektoren.

Inventura bistår både kommuner og fylkeskommuner med å skape og drive gode innkjøpsprosesser preget av forenkling og effektivisering. Vår erfaring er at dette gir bedre ressursutnyttelse - og bedre tjenester.

Vi kan blant annet tilby:
• Strategiske allianser for å sikre effektiv gjennomføring av store investeringsprosjekter
• Forbedrings- og effektiviseringsprosjekter på virksomhetsnivå
• Bistand til operativ gjennomføring av anskaffelser (strategiske/ikke strategiske)
• Kurs- og kompetanseprogram
• Innkjøpspiloten

• Analyse og benchmarking

Vi har et bredt fagmiljø som til enhver tid er klare til å dele og bruke sin kompetanse og erfaring. Vi har kun én agenda - å skape resultater i et godt og tillitsfullt samarbeid med våre offentlige kunder.

Regjeringen legger vekt på økt bruk av private aktører og økt konkurranseutsetting som virkemidler for bedre tjenester. Dette er midt i vårt kjerneområde. Fordi konsekvensene av ikke å følge reglene er så store, tilbyr Inventura kompetanse og tjenester som sikrer kvalitet i prosessene – og at alle regler blir fulgt.