Inventura og den maritime næringen

Den maritime næringen i Norge er like gammel som landet selv, og vår kulturelle, politiske og økonomiske historie er uløselig knyttet til den. Som Bjørnstjerne Bjørnson sa det i «Den norske sjømann»: «Vår ære og vår makt, har hvite seil oss brakt.»

Etter flere år med sterk vekst i store deler av næringen, står disse delene av bransjen nå foran en periode med konsolidering og tilpasning til et nytt oljeprisnivå. De øvrige delene vil fortsette å konkurrere i det som allerede er et av verdens mest globale og konkurranseutsatte markeder. Dette må ikke ta fokuset bort fra det faktum at utviklingen av den maritime næringen vil være en av nøklene til opprettholdelse og forbedring av vår, våre barns og alle andres fremtidige velferd. Blant annet vil den maritime næringen være en viktig og nødvendig del av det vi i dag kaller «Den blå revolusjonen» som refererer til det store potensialet i havbruk innenfor en annen gammel, norsk næring -den marine.


Den maritime næringen i Norge omfatter rederier, verft, utstyr- og tjenesteproduksjon. Det er store og små bedrifter, ofte hjørnesteinsbedrifter, spredt langs hele kysten. Alle er de viktige for utviklingen av lokalsamfunnene de er en del av. De har til felles at de konkurrerer i et globalt, internasjonalt marked der kriteriene for å henge med er nyskapning, kvalitet, service, og ikke minst, kostnad. Noen av næringens egne representanter sier det på denne måten: «For å henge med, må vi ligge en båtlengde foran».


Som Norges ledende miljø på strategisk og operativ innkjøpsbistand, kan Inventura bistå maritime bedrifter som ønsker assistanse og støtte i arbeidet med å tilpasse bedriftens kostnadsnivå til nye markedsforhold. Vi har gjennom en årrekke hjulpet mange bedrifter opp og ned langs kysten med å forbedre deres bunnlinje og styrke deres konkurranseevne. Vår erfaring, vår kunnskap og våre prosesstøttesystemer sørger for effektiv gjennomføring og måloppnåelse med minst mulig forstyrrelser i kundenes daglige gjøremål.


Inventuras tilnærming til våre oppdrag er preget av våre røtter på Vestlandet, og vi vet at hardt arbeid, kunnskap, fokus og presisjon er det som skal til for å oppnå resultater. Vi foretrekker derfor å jobbe sammen med kunden helt til arbeidet er helt ferdig og de faktiske gevinstene er realisert, ikke bare tilby strategiske råd og rapporter som i en travel hverdag lett blir liggende å støve ned. I nært samarbeid med våre kunder utarbeider vi dyptgående kostnadsanalyser og gjennomfører og ferdigstiller lønnsomme kompetanse-, reforhandlings- og leverandørutviklingsprogrammer.


Vi håper dette høres interessant ut. Dere er hjertelig velkommen til å ringe oss for en samtale om hva vi kan hjelpe dere med. Ketil Igesund tlf: 409 21 265