Samferdsel og offentlig infrastruktur

Inventura har sterk innkjøpsfaglig kompetanse som benyttes i arbeidet med store prosjekter innen samferdsel og offentlig infrastruktur.

De kommende årene skal det bygges mye vei, bane, kai og flyplass i Norge. Nasjonal transportplan 2014-2023 har en ramme på hele 600 milliarder kroner.

Bybanen i Bergen skal videreføres, lufthavnene i Oslo og Bergen skal utvides og det skal gjennomføres omfattende utbedringer på E6, E39, E16 og en rekke andre veier. I tillegg skal det foretas store investeringer innenfor el-kraftforsyningen på både nett- og vannkraftanlegg.

Investeringer som innebærer omfattende anskaffelsesprosesser byr gjerne på både kommersielle og tekniske utfordringer. I tillegg er prosjektene preget av stor økonomisk og teknisk risiko for involverte parter, både på byggherre- og entreprenørsiden. Omsetningen i bransjen er høy, men budsjettene er tradisjonelt sett presset og marginene er lave.

Dette gir et utfordrende samarbeidsklima med behov for gode prosesser, høy kompetanse og balanserte kontrakter for å sikre kvalitet og fremdrift i prosjektene. En annen faktor av betydning er at markedet er regulert og styrt av regler for offentlige anskaffelser. Her finnes både muligheter og begrensninger i gjennomføring av prosessene. Samferdsel og offentlig infrastruktur er et av de prioriterte markedsområdene i Inventura, og våre ansatte har spisskompetanse på gjeldende regelverk. Teamet består av om lag 15 spesialister med bakgrunn fra bransjen. Vi har en velprøvd gjennomføringsmodell, Inventura Tools, som gjør oss i stand til å gjennomføre anskaffelser effektivt og med høy kvalitet.

Strategisk og operativ bistand til våre mange kunder på dette feltet omfatter: 
• Utarbeidelse og implementering av komplett innkjøps- og kontraktsstrategi
• Forhandlings- og prosessledelse på større investeringsprosjekt
• Analyser knyttet til juridiske, tekniske og økonomiske problemstillinger
• Markedsvurderinger
• GAP-analyser
• Coaching av ledere/nøkkelpersonell i spesielt krevende kommersielle prosesser

Av relevante referanser kan vi nevne:
• Hordaland fylkeskommune
• Statnett
• Avinor
• Jernbaneverket
• Statens vegvesen – Nasjonale turistveger
• NSB
• Mesta AS
• Sweco