BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200807T075128Z DESCRIPTION:Velkommen til et dagsaktuelt webinar med Coupa og Inventura om digitalisering av innkjøp.\nAlle påmeldte vil motta link til webinaret 1 time før vi starter. TRYKK HER for å lese mer og registrere deg.\n \nDet haster for mange virksomhe ter med å ta grep for å sikre full innkjøpskontroll gjennom digitaliser ing. Fåtallet av norske virksomheter har fulldigitalisert innkjøpsprose ssene for aktiv ledelseskontroll med leveranser\, kostnader og risiko i ve rdikjeden. Den globale pandemikrisen aktualiserer og forsterker behovet f ordi usikkerheten i eget marked er betydelig samtidig som forsyningsrisiko og eksponering mot uetisk forretningsadferd øker. \n \nVed å ta i bruk skybasert og ERP-uavhengig eProcurement kan Innkjøp bidra til å styrke v irksomhetens kontroll og markedsposisjon i en krisetid. \n \nOnsdag 26. au gust inviterer vi til gratis webinar om dette.\n \nCoupa (www.coupa.com ) er en globalt ledende leverandør av brukervennli ge og implementeringsvennlige digitale løsninger for innkjøpsprosessene. \nInventura (www.inventura.no ) er Norges stør ste og ledende rådgivningsselskap innen innkjøpsdrevne verdikjeder.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200826T094500 DTSTAMP:20200807T075128Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200826T090000 LAST-MODIFIED:20200807T075128Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Gratis webinar: Digital Transformasjon av innkjøp TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0081E71D86BD601000000000000000 0100000006310D28943A6194782CD76BEEF74694D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< style>

Velkommen til et dagsaktuelt webinar med Coupa og Inventura om di gitalisering av innkjøp.

Alle påmeldte vil motta link til webinaret 1 tim e før vi starter. TRYKK HER for å lese mer og registrere deg.

 \;

Det haster for mange virksomheter med å ta grep for å sikre full innkjøpskontroll gjennom digitalisering. \; Fåtallet av norske virksomheter har fulldigitalisert innkjøpsprosessene for aktiv ledelseskontroll med leveranser\, kostnader og risiko i verdikjeden. \ ; Den globale pandemikrisen aktualiserer og forsterker behovet fordi usikk erheten i eget marked er betydelig samtidig som forsyningsrisiko og ekspon ering mot uetisk forretningsadferd øker. \;

 \;

Ved å ta i bruk skybasert og ERP-uavhengig eProcurement kan Innkjøp bidra til å styrke virksomhetens kontroll og markedsposisj on i en krisetid.

 \;

Onsdag 26. august inviterer vi til gratis we binar om dette.

 \;

Coupa (www.coupa.com ) er en globalt ledende leverandør av br ukervennlige og implementeringsvennlige digitale løsninger for innkjøpsp rosessene.
Inventura (www.inventura.no) er Norges største og ledende r ådgivningsselskap innen innkjøpsdrevne verdikjeder.
< /p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR