Bybaneprosjektet er et av de mest omfattende og komplekse samferdselsprosjektene i Bergen. Traséen mellom Bergen sentrum og Bergen lufthavn omfatter ca 20 km dobbeltsporet bane mellom Bergen sentrum i nord og Bergen lufthavn, Flesland i sør.

Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter kan forbedre sin forsyningskjede. Sammen med våre kunder realiserer vi normalt et betydelig potensial knyttet til denne kjeden.

Vi har metoder som gir deg mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene – og øker virksomhetens evner til samhandling internt og eksternt.Utvikler logistikkstrategier som skaper økt konkurransekraft

Ved å gjennomføre strukturerte analyser av forretningsstrategien, definerer vi kritiske suksessfaktorer og strategiske tiltak, som tilfredsstiller virksomhetens krav til kvalitet -og leveringsservice til en lavest mulig

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak for økt logistikkeffektivitet og handlingsplaner for implementering av tiltakene. Vi har metoder som gir deg mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene – og øker virksomhetens evner til samhandling internt og eksternt. Utvikler logistikkstrategier som skaper økt konkurransekraft

Ved å gjennomføre strukturerte analyser av forretningsstrategien, definerer vi kritiske suksessfaktorer og strategiske tiltak, som tilfredsstiller virksomhetens krav til kvalitet -og leveringsservice til en lavest mulig kostnad. Vi utvikler også konkrete handlingsplaner for gjennomføring av tiltakene i organisasjonen. Programmer for effektivisering av logistikkfunksjonen

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak for økt logistikkeffektivitet og handlingsplaner for implementering av tiltakene.

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak for økt

– Cecilie Thiis, partner i Inventura

Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis,
utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten
konkrete tiltak for økt logistikkeffektivitet og handlingsplaner
for implementering av tiltakene. Vi har metoder som gir deg
mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene – og øker virksomhetens evner til samhandling internt og eksternt.
Utvikler logistikkstrategier som skaper økt konkurransekraft

Kurs & Konferanser

Relevante arrangement

05.

August

Oslo | Innkjøpsstrategi

Frokostseminar: Oppdrettsnæringen forsikrer bare litt over halvparten av sine virkelige verdier og er i realiteten bare litt over halvparten av oppdrettsnæringen

Meld på

22.

August

Bergen | Lorem Ipsum heading

Frokostseminar: Basert på analyser av nå-situasjonen, mot beste praksis, utarbeider vi sammen med nøkkelpersoner i virksomheten konkrete tiltak

Meld på