Se alle ansatte

Espen Herland

Senior Manager

espen.herland@inventura.no 990 94 961
Espen Herland er seniormanager med lang erfaring i merkantil prosjektledelse på operativt og strategisk nivå i offentlige og private virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært prosjekt- og forhandlingsleder for flere store prosjekter. Herland er utdannet fra Sjøkrigsskolen på Økonomisk/Administrativ linje og har tilleggsutdanning i markedsføring – strategi og ledelse ved BIs Master of Management program. I forbindelse med gjennomføringen av Sjøforsvarets fregattprosjekt var han utplassert ved byggeverft i Spania i en 4 års periode. Herland har også erfaring fra et større offshore modifikasjonsprosjekt i rollen som Business Manager med overordet ansvar for kostnadsoppfølging og rapportering, endringshåndtering, kontraktsoppfølging og risikoanalyser. Espen er friluftsinteressert med hovedfokus på golf, sykling og fjellturer.