Se alle ansatte

Harald Alfsen

Partner/jurist

harald.alfsen@inventura.no 982 69 130
Harald Alfsen er en av gründerne av Inventura og en av våre mest erfarne innenfor innkjøpsområdet. Han har vært rådgiver i rundt tusen anskaffelser for offentlige og private kunder - både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Alfsen erfaring fra strategisk rådgivning til ledere, organisering av innkjøpsprosesser, regulatorisk arbeid med anskaffelsesforskrifter og kontraktsstandarder, og har ledet og forhandlet prosjekter i milliardklassen. Alfsen blir mye benyttet som rådgiver ved komplekse, tidskritiske og risikoutsatte anskaffelser. Alfsen ble utdannet jurist i 1993, og har særskilt kompetanse på anbudsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Han har engelsk spesialfag i Public Procurement Law/Offentlige anskaffelser, og styreeksamen fra BI. Han har også arbeidsrett som spesialfag og bistår ved spørsmål om virksomhetsoverdragelse ved outsourcing og konkurranseutsetting. Harald bruker mye av sin tid til å formidle kunnskap om anskaffelser og andre juridiske tema. Han holder en rekke foredrag og er mye benyttet av media. Harald er styreleder i, og en av initiativtakerne til, Entrepriserettsforeningen i Bergen, og han var forfatter av kapittelet om offentlige anskaffelser i en bok om korrupsjon som ble utgitt av Gyldendal 2014. Han er engasjert av Advokatforeningen til å lede arrangementene «Rett på sak», Advokatforeningens tilbud til alle om juridisk folkeopplysning.