Se alle ansatte

Jannie Fimland

Seniorrådgiver/Styremedlem

jannie.fimland@inventura.no 477 00 433
Jannie Fimland er seniorrådgiver hos Inventura. Hun har spesialkompetanse innen samfunnsansvarlige anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging som innebærer ivaretakelse av menneskerettigheter og miljø, og forebygge og avdekke arbeidslivkriminalitet. Fimland er utdannet statsviter og har internasjonal erfaring fra Science Po Lyon i Frankrike, Østerrike og USA. Hun har også tatt et årsstudium i organisasjon og ledelse ved HiOA. Fimland har erfaring som prosjektleder for utvikling og innføring av rutiner for samfunnsansvarlige anskaffelser og kontraktsoppfølging for offentlig sektor. I tillegg tar hun videreutdanningen Business and Human Rights ved UiB for å bistå privat næringsliv for å utvikle, implementere og kontrollere samfunnsansvarlige prosesser i hele leverandørkjeden.