Se alle ansatte

Lars Fabricius

Senior Manager / Leder Trondheim

lars.fabricius@inventura.no 93 45 58 41
Lars Fabricius er Senior Manager i Inventura og leder for Trondheimskontoret. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim og ETH i Zurich med spesialisering innen nano- og miljøteknologi. Lars har erfaring fra innovasjon og utvikling innenfor samferdsel, først som ansatt i Transnova i virkemiddelapparatet og senere som prosjektleder og teamleder i Trøndelag fylkeskommune. Han har ledet flere store utviklingsprosjekter i regi av fylkeskommunen med et særlig fokus på innovative offentlige anskaffelser. Lars liker å arbeide med kreativ problemløsning der det etablerte utfordres og å se mulighetene der andre ser utfordringer. Fritiden nytes best med familien, enten ute i det fri, på reise eller der det er vær og vind.