Se alle ansatte

Mikkel Bøgseth

Konsulent

mikkel.bogseth@inventura.no 98 12 06 84
Mikkel Kollstrøm Bøgseth jobber som konsulent i Inventura. Han er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen. Her fordypet han seg i strategi, organisasjon og ledelse, hvor masteroppgaven tok for seg HRM-praksiser hos oppstartsbedrifter ved NTNU Entreprenørskolen. Mikkel sitt engasjement til det organisatoriske og relasjonelle aspektet hos bedriftene gjør at han trives med å jobbe i komplekse prosjekter, hvor man er i tett dialog med kunder. Tidligere erfaring inkluderer en deltidsstilling som tilkallingsvikar i skolesektoren ved siden av studiene. Som person er Mikkel imøtekommende, pliktoppfyllende og alltid ivrig etter å tilegne seg ny kunnskap. Fritiden brukes i stor grad på håndball, hvor han både spiller håndball selv og er trener for et seniorlag.