Se alle ansatte

Ove Kenneth Nodland

Senior Manager

ove.kenneth.nodland@inventura.no 95 27 28 99
Ove Kenneth bistår særskilt innenfor bærekraftige og innovasjonsvennlige anskaffelser. Han har tung og variert ledererfaring fra Norge og utlandet, og har spesialisert seg på forskningsbaserte innkjøpskontrakter og konkurransefremmende anskaffelsesprosesser. Ove Kenneth har juridisk embetseksamen fra University of Oxford (2010) og Universitetet i Oslo (2023) og er utdannet antropolog fra University of Chicago (2005). Han er også aktivt engasjert i styret til Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge).