Se alle ansatte

Peter Solum

Seniormanager/advokat

peter.solum@inventura.no 952 60 226
Peter har over åtte års generell forretningsjuridisk erfaring. Peter har jobbet både som saksbehandler i offentlige forvalting, konsulent og forretningsadvokat for et større internasjonalt advokatfirma. Gjennom sin betydelige arbeidserfaring i både privat og offentlig sektor har Peter opparbeidet seg et solid forretningsjuridisk skjønn. Som fast prosessfullmektig for tingrettene i sin stilling for Skatt Øst Innkreving har Peter opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring. I sin håndtering av skylderne til Skatt Øst har Peter også tilegnet seg erfaring med å utvise nødvendig fasthet og integritet, når det er nødvendig. Samtidig bidro Peter i regelverksutvikling og utredningsarbeider. Videre har Peter mer enn fem års erfaring som forretningsadvokat fra et større internasjonalt advokatfirma. Peter har i denne perioden håndtert komplekse multinasjonale complianceoppdrag, både for norske og internasjonale selskaper. For å kunne oppnå gode resultater på tvers av landegrenser, er det helt avgjørende å kunne kommunisere komplekse problemstillinger på en enkel og lettforståelig måte. Peter har derfor gjennom sin erfaring utviklet evnen til å kommunisere juridisk spisskompetanse i en folkelig språkdrakt som enkelt setter mottakeren i stand til å benytte råd og veiledning i den praktiske virkeligheten. Peter løste også advokatbevillingen i denne perioden. I tillegg har Peter bidratt til å gjennomføre noen av de største IKT anskaffelsene i offentlig sektor hos sin forrige arbeidsgiver Forsvarsmateriell. Peter har fortsatt sin spesialisering innenfor IKT anskaffelser i Inventura og har god erfaring med juridisk kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og valg av kontraktsstrategier i IKT anskaffelser.