Se alle ansatte

Tor Arne Solberg-Johansen

Partner/advokatfullmektig

torarne.solberg-johansen@inventura.no 908 98 556
Tor Arne Solberg- Johansen er advokatfullmektig og partner, og har i over 12 år arbeidet med juridisk rådgivning innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, EU/EØS rett og konkurranserett. Solberg - Johansen har omfattende erfaring med ledelse av og rådgivning i anskaffelsesprosesser, herunder prosjektledelse, og juridisk og merkantil rådgivning. Han har gjennomført anskaffelser av et meget bredt spekter av varer, tjenester og bygg og anlegg. Tor Arne har arbeidet svært lenge som jurist innenfor sine fagområder, men startet som advokatfullmektig i Inventura Advokat i 2019. Fra tidligere har Tor Arne sin bakgrunn fra EU/EØS-rett. Han har ti års erfaring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i Brussel, blant annet som deputy director i avdelingen for det indre marked og senior legal officer i juridisk avdeling. Tor Arne flyttet tilbake til Oslo i 2007 for å starte Inventuras Oslo-kontor og har siden arbeidet med oppbyggingen av konsulenthuset og nå advokatfirmaet. Som rådgiver og advokatfullmektig bistår Tor Arne bl.a. med styring og ledelse av kompliserte anskaffelsesprosesser, kvalitetssikring av konkurransedokumenter og avtaler, håndtering av kontraktstvister og klagesaker knyttet til offentlige anskaffelser, og rådgivning om EØS-rettslige spørsmål. Han har bred forhandlingserfaring nasjonalt og internasjonalt fra vare- og tjenestekontrakter, og trives med å kombinere juridisk innsikt med en kommersiell, pragmatisk og løsningsorientert innstilling. Tor Arne er utdannet jurist ved Universitetene i Oslo og Bergen, og har i tillegg en mastergrad i internasjonal og sammenliknende rett fra Vrije Universiteit Brussel, med fokus på EU-rett. Videre har han et Diploma of Business Management fra University of Edinburgh.