Se alle ansatte

Tor Arne Solberg-Johansen

Partner/advokat

torarne.solberg-johansen@inventura.no 908 98 556
Tor Arne Solberg-Johansen er advokat og partner, og har siden 2007 bygget opp Inventuras Oslo-kontor og Inventura Advokat. Har arbeider som advokat primært innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett, EU/EØS rett og konkurranserett. Tor Arne har ledet og støttet anskaffelsesprosesser innen det meste av varer, tjenester og bygg og anlegg. Hans sterkeste side som advokat er bred innsikt i kommersielle prosesser, og han trives med å kombinere juridisk innsikt med en kommersiell, pragmatisk og løsningsorientert innstilling. Fra tidligere har Tor Arne sin bakgrunn fra EU/EØS-rett og har ti års erfaring i EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i Brussel, blant annet som deputy director i avdelingen for det indre marked og senior legal officer i juridisk avdeling. Tor Arne kan bistå bl.a. med kontraktstvister og klagesaker knyttet til offentlige anskaffelser og rådgivning om EU/EØS-rettslige spørsmål, som rådgiver ifm. styring av kompliserte anskaffelsesprosesser og internasjonale forhandlinger. Tor Arne er utdannet jurist ved Universitetene i Oslo og Bergen og har i tillegg en mastergrad i internasjonal og sammenliknende rett fra Vrije Universiteit Brussel, samt Diploma of Business Management fra University of Edinburgh. Ellers trives Tor Arne best med vind i seilene om bord i egen båt om sommeren, og på jakt etter gode mat- og vinopplevelser i inn- og utland resten av året.