Mange bedrifter trenger økt kunnskap og konkrete verktøy for å håndtere bærekraftsutfordringene.

Bærekraft krever kontinuerlig læring

Høsten 2022 fullførte Inventura et skreddersydd bedriftsinternt program om bærekraft ved NHH Executive. – Vi jobber tverrfaglig og har tatt med 30 medarbeidere fra alle fagområdene våre til NHH, forklarer Rolf Wergeland, partner i Inventura. Han er godt fornøyd med læringsutbyttet.

Inventura valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å styrke kompetansen om bærekraft.

– Alle virksomheter vi jobber med, enten det er offentlige eller private, har bærekraft som en del av forretningsplanen, sier Rolf Wergeland, som er ansvarlig for salg og forretningsutvikling i Inventura. 

Inventura-partner Martin Hagen tok selv utdannelsen sin på NHH. Rolf og Martin fikk ideen til å kontakte NHH Executive etter å ha lest boken «Restart» av Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen, som begge er professorer ved NHH. Boken tar for seg ulike veier til bærekraftig virksomhet og forretningsmodeller. 

– Da vi tok kontakt med NHH og fortalte om ønskene våre, skisserte Jørgensen og Pedersen et opplegg for oss. I samarbeid med dem finslipte vi innholdet slik at det traff vår virksomhet og våre kunders behov, forklarer Wergeland. 

Kursing av innkjøpere er nøkkelen til økt bærekraft og lønnsomhet. 

Skreddersøm for optimal effekt 

Inventura gir råd og utfører store og kompliserte innkjøp både på vegne av og sammen med kundene. De vet hvor viktig tilpassede råd og veiledning er når det kommer til bærekraft i de ulike delene av verdikjeden. Det er utvilsomt et stort landskap å navigere i, noe også NHH-professorene kan være enig i. 

– Mange bedrifter kjenner i dag på at de er for sent ute og trenger mer kunnskap. De trenger konkrete verktøy for å håndtere bærekraftsutfordringene. Bedriftsinterne programmer handler både om å øke kompetansen, men ikke minst å få en forståelse for hvilke muligheter som ligger der ute, sier Jørgensen. 

Både han og kollega Pedersen påpeker at mange virksomheter er opptatte av bærekraft, men trenger kompetanse for å finne tiltak som samtidig sikrer lønnsom vekst. 

For Inventura er dette daglige problemstillinger, som ofte må angripes på ulike vis. Prosess og tiltak for økt bærekraft avhenger blant annet av bransje, marked, regler og krav. 

Trenger et felles språk for bærekraft

Gry Holme er jurist og sitter i ledergruppen i Inventura. Hun er enig med Jørgensen og Pedersen om et varierende kunnskapsnivå om bærekraft.

– Vår erfaring er at det er veldig stor variasjon i hvor mye folk kan om bærekraft ute i virksomhetene, sier hun og legger til at grunnen til at bærekraftsarbeidet kan stoppe opp ofte handler om manglende kunnskap. 

Holme har stor tro på videreutdanning som nøkkel for å holde seg relevant når bærekraft gjennomsyrer det meste virksomhetene må forholde seg til i årene som kommer.

– Vi ønsker å være en relevant samarbeidspartner for bedrifter ved å bistå dem med å sette og nå målene innenfor bærekraft. Gjennom dette programmet får vi et felles språk og en forståelse av hva vi driver med innenfor bærekraft, sier hun og slår fast:

– Når du får dyktige NHH-folk som Jørgensen og Pedersen på laget, blir du ekstra motivert til å lære mer. Bærekraft er et tog som bare går fortere og fortere. Derfor er det så viktig å bygge opp en solid kompetanse på tvers av fagfeltene i selskapet vårt. Da står vi også sterkere i markedet.

Ønsker dere å ta et stort steg i riktig retning, og heve innkjøpskompetansen din innenfor bærekraft, miljø og ESG?

Bli kjent med Bærekraftskolen 

Saken har hentet flere utdrag fra intervjuene som ble gjort i forbindelse med NHHs sak om samme tema. Foto: Lånt av NHH. På bildet: Rolf Wergeland, Martin Hagen og Gry Holme i Inventura, som har skreddersydd etterutdanning sammen med NHH.