Brage-plattformen

Omfattende overføring av operatørskap mellom to oljeselskaper

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea,

Da OKEA skulle overta operatørskap for Brage-plattformen fra Wintershall Dea, skulle mer enn hundre kontrakter gjennomgås og signeres. For å

Les mer