Manglende mål i statlige innkjøpsfunksjoner

På oppdrag fra DFØ har Inventura benchmarket anskaffelsesfunksjonen i ti

På oppdrag fra DFØ har Inventura benchmarket anskaffelsesfunksjonen i ti statlige virksomheter. Arbeidet avdekket blant annet et stort behov for

Les mer