Håndverker på leid bygg som er omfattet av unntak fra anskaffelsesregelverket

KOFA med avklaringer knyttet til unntak fra anskaffelsesregelverket

Leie av fast eiendom er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Det har

Leie av fast eiendom er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Det har i flere tilfeller skapt hodebry som følge av bygge- og

Les mer

Risikabelt å forhandle om vesentlige avvik

Det kan være mulig å forhandle bort vesentlige avvik i

Det kan være mulig å forhandle bort vesentlige avvik i et tilbud i en anbudskonkurranse. Men hvor lovlig er det

Les mer

Når kan du forhandle direkte med bare en

Kan du gå rett til forhandling med bare én leverandør

Kan du gå rett til forhandling med bare én leverandør uten å ha kunngjort en konkurranse hvis du allerede har

Les mer

Slik får du med deg utlendingene

Prisene stiger, norske entreprenører har mye å gjøre, og det

Prisene stiger, norske entreprenører har mye å gjøre, og det internasjonale markedet melder seg for alvor på i norske bygg-

Les mer

Høyesterett: Veidekke må betale dagbøter

Høyesterett har talt: Veidekke må betale dagbøter til Statens Vegvesen

Høyesterett har talt: Veidekke må betale dagbøter til Statens Vegvesen – uansett om det foreligger brudd på byggherreforskriften fra Statens

Les mer

Slik må innkjøpere og leverandører følge opp boikotten

Både EU og Norge har omfattende boikottregler mot russisk næringsliv

Både EU og Norge har omfattende boikottregler mot russisk næringsliv og personer. Men hva betyr det i praksis for offentlige

Les mer

Hjalp ikke med intensjons-kunngjøring

NTNU brøt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å kunngjøre

NTNU brøt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å kunngjøre en konkurranse, til tross for at kontraktstildelingen var kunngjort ved

Les mer
Eiendomsutvikling i byen, der store bygg er dekket av stillas og kraner på byggeplassen.

Utslippsfri byggeplass i 2030

Vi sikter mot en utslippsfri byggebransje i 2030. For å

Vi sikter mot en utslippsfri byggebransje i 2030. For å komme dit må plan- og bygningsloven endres for å få

Les mer

Slik kan du få gjennomført et ulønnsomt prosjekt

Når samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter er umulige å gjennomføre fordi de

Når samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter er umulige å gjennomføre fordi de isolert sett ikke er lønnsomme for bedriften, stiller det offentlige

Les mer
Bygg

Hvordan kan kontraktstrategien gi bedre prosjekter og økt

Kontraktstrategi innenfor bygg- og anleggssektoren må bygge på en god

Kontraktstrategi innenfor bygg- og anleggssektoren må bygge på en god forståelse av prosjektets kompleksitet, risikoprofil og markedets leveringskapasitet.

Les mer