Bli med på Anskaffelsesdagen i Bergen

mars 2020 er vi igjen klare for den årlige Anskaffelsesdagen.

mars 2020 er vi igjen klare for den årlige Anskaffelsesdagen. I år, som i fjor, vil vi vektlegge en praktisk

Les mer

Slik unngås ulovlige innkjøp

Det er strenge regler for offentlige innkjøp. Øygarden kommune gjorde

Det er strenge regler for offentlige innkjøp. Øygarden kommune gjorde ulovlige innkjøp på sine rammeavtaler for over 50 millioner kroner

Les mer
leverandør

Avvisning av utenlandske leverandører

Innkjøpsfaglig kan det være gode grunner for å legge til

Innkjøpsfaglig kan det være gode grunner for å legge til rette for utenlandske leverandører. Det øker konkurransen og interessen i

Les mer
Bygg

Oppfølging av arbeidslivskrim ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik

Offentlige anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet. I tildelingsbrevene til statlige virksomheter

Les mer
bybilde

Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske

Gode og funksjonelle hjelpemidler er avgjørende for at personer med

Gode og funksjonelle hjelpemidler er avgjørende for at personer med nedsatt funksjonsevne skal fungere godt i hverdagen og ha muligheten

Les mer
To kollegaer som står ute på karl johan og smiler

Konkurranser som fremmer innovasjon og samarbeid

Anskaffelsesregelverket har flere prosedyrer som tillater dialog og forhandling. Det

Anskaffelsesregelverket har flere prosedyrer som tillater dialog og forhandling. Det kan åpne opp for innovative løsninger.

Les mer

Hvordan velge grad av kontraksforvaltning?

Tommelfingerregelen er at 20 prosent av dine leverandører leverer varer

Tommelfingerregelen er at 20 prosent av dine leverandører leverer varer og tjenester som utgjør 80 prosent eller mer av din

Les mer

Hvordan få mest ut av kontrakten?

Etter at en kontrakt er inngått, starter innkjøpets siste og

Etter at en kontrakt er inngått, starter innkjøpets siste og viktigste fase for kunde; kontraktforvaltningen.    

Les mer
Pc kontor.

Konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap

Konkurranser som fremmer innovasjon og samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør

Konkurranser som fremmer innovasjon og samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør Anskaffelsesregelverket har flere prosedyrer som tillater dialog og forhandling, samt

Les mer
vindmøller

Fem grunner til mangelfull kontraktsoppfølging

I media leser vi dessverre ofte om offentlige oppdragsgivere som

I media leser vi dessverre ofte om offentlige oppdragsgivere som blir overfakturert av sine entreprenører. Mange års erfaring som rådgivere

Les mer