Har du meddelt riktig?

Selv erfarne oppdragsgivere i offentlig sektor gjør ofte enkle feil

Selv erfarne oppdragsgivere i offentlig sektor gjør ofte enkle feil i prosessen rundt tildeling av kontrakt. Det kan i verste

Les mer

Bruk av makspris i Best Value Procurement

Bruk av makspris i Best Value-prosjekter har tilsynelatende skapt problemer

Bruk av makspris i Best Value-prosjekter har tilsynelatende skapt problemer i noen konkurranser. Hva kan gjøres for å bøte på

Les mer

Rabatt hvis leverandør vinner flere delkontrakter må vektlegges

En ny avgjørelse i KOFA gjør at oppdragsgiver nå må

En ny avgjørelse i KOFA gjør at oppdragsgiver nå må vurdere rabatter annerledes ved utlysning av flere delkontrakter.

Les mer
Havvind sheringham shoul norsk industri utbygging

Havvind – det nye norske industrieventyret?

Ti år etter at den første norskbygde havvind-parken sto ferdig

Ti år etter at den første norskbygde havvind-parken sto ferdig har teknologien vært gjennom en rivende utvikling. Det gjør planlegging

Les mer

Vellykket tilbudsprosess for Sotra Link og Inventura

Sotra Link gikk seirende ut av konkurransen om Norges største

Sotra Link gikk seirende ut av konkurransen om Norges største fastpriskontrakt på veiutbygging.

Les mer
Bærekraftig entreprise gjør havneutbygging mer bærekraftig

Bærekraftige entrepriser gir en mer bærekraftig havn

Sjøtransport kan bidra til reduserte klimautslipp. Havnene må da også

Sjøtransport kan bidra til reduserte klimautslipp. Havnene må da også bygges ut mest mulig bærekraftig, på linje med andre store

Les mer

Ny standard for offentlige anskaffelser

Det viser seg dessverre at offentlige anskaffelser gang på gang

Det viser seg dessverre at offentlige anskaffelser gang på gang får oppmerksomhet av helt gale grunner – leverandører så vel

Les mer

Viktig avklaring fra EU-domstolen

Hvor langt kan man strekke en inngått rammeavtale, når maksimal

Hvor langt kan man strekke en inngått rammeavtale, når maksimal mengde eller verdi egentlig er oppnådd? EU-domstolen har nå gitt

Les mer
Containere for klær til gjenbruk

Gjenbruk er bedre enn gjenvinning

Tøy og tekstilavfall kan bli den nye plasten, og utgjør

Tøy og tekstilavfall kan bli den nye plasten, og utgjør et stort og voksende miljøproblem. Røde Kors satser nå stort

Les mer

Hjelp fra Inventura til Samfunnsbedriftene

Kommunale selskaper og andre som er medlemmer i Samfunnsbedriftene kan

Kommunale selskaper og andre som er medlemmer i Samfunnsbedriftene kan nå få hjelp fra Inventura til å gjennomføre sine innkjøp.

Les mer