Dansk avgjørelse påvirker Norge

Klagenævnet for Udbud i Danmark kommer med en avgjørelse om plikten til å oppgi en rammeavtales totale verdi. Dette kan få konsekvenser også i Norge.

EU-domstolen avsa 19. desember 2019 en prejudisiell avgjørelse i sak C-216/17. EU domstolen uttalte her at en offentlig oppdragsgiver må oppgi rammeavtalens maksimale volum, og at «når denne grænse er nået, vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger».

Maksimal verdi må omfatte opsjoner

Som følge av dette stilte Klagenævnet for Udbud et spørsmål til EU-domstolen knyttet til hvordan uttalelsen i sak C-2016/17 skal forstås.

EU-domstolen uttalte i sitt svar (C-23-20) at oppdragsgiver må oppgi en samlet maksimal mengde eller verdi for anskaffelsen, og at dette taket må omfatte alle opsjoner. Når denne maksimale mengden eller verdien er nådd «vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger«.

Klagenævnet for Udbud er er en uavhengig administrativ klageinstans som behandler klager på offentlige anskaffelser i Danmark.

Rammeavtalen må annulleres

Klagenævnet for Udbud avgjorde 9. november saken Simonsen & Weel A/S (19/06361) hvor dette spørsmålet kom opp. Det konkluderes her med at oppdragsgiver har brutt regelverket ved «ikke i udbudsbekendtgørelsen at angive den anslåede mængde eller den anslåede værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale«, og ved «ikke i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne at have angivet en maksimal mængde eller maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale«.

Som følge av disse bruddene konkluderer Klagenævnet for Udbud med at tildelingen av den aktuelle rammeavtalen må annulleres.

Må oppgi maksimal verdi

Klagenævnet for Udbud konkluderer altså med at oppdragsgiver har plikt til å oppgi både estimert mengde/verdi og maksimal mengde/verdi for en rammeavtale, og underbygger med dette uttalelsene i de over nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

Det er nærliggende å anta at også Kofa og norske domstoler vil konkludere med at oppdragsgiver har brutt regelverket dersom det ikke opplyses om kontraktens anslåtte og maksimale verdi/mengde ved kunngjøringen av en rammeavtale. Et slikt brudd kan gi grunnlag for avlysning av konkurransen eller erstatning.