Velkommen til frokostseminar om nytt miljøkrav

1. januar i år trådte en ny endringsforskrift for offentlige anskaffelser i kraft, som innebærer at miljø skal vektes 30 % i offentlige anskaffelser. Inventura inviterer til frokostseminar i Trondheim om tematikken.

Endringsforskriften stiller skjerpede krav til vektlegging av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Av særlig betydning er kravet om at klima- og miljøhensyn skal vektes 30 % eller mer, ved tildeling av offentlige kontrakter til leverandører.

Inventura gjennomførte  sted torsdag 29. februar 2024 et frokostseminar om denne tematikken på Scandic Nidelven i Trondheim.

Foredraget var godt besøkt, med over tyve deltagere i salen. Samtidig ble foredraget strømmet direkte via deltakerlenke fra kl. 08.30.

 

Slik kan du vekte klima- og miljøhensyn med 30%

De nye reglene for vekting av klima- og miljøhensyn kan være krevende å gjennomføre i praksis. Denne gjennomgangen tar for seg begrunnelse og de juridiske aspektene av regelverket, men gir deg også praktiske tips for konkrete måter å bruke reglene på.

    Eiendomsutvikling i byen, der store bygg er dekket av stillas og kraner på byggeplassen.
    Produkter