Hjelp fra Inventura til Samfunnsbedriftene

Kommunale selskaper og andre som er medlemmer i Samfunnsbedriftene kan nå få hjelp fra Inventura til å gjennomføre sine innkjøp. Det gjør det enklere for medlemmene å følge regelverket, redusere kostnader og heve kvaliteten.

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for bedrifter med klare samfunnsoppdrag. De har om lag 560 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer som medlemmer, men også en del stiftelser og ideelle organisasjoner er medlemmer.

Felles for dem alle er at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv i sine lokalsamfunn. Samfunnsbedriftene har særlig mange medlemsbedrifter innenfor brann og redning, avfall og ressurshåndtering, energi og havnevirksomhet.

Fordeler for medlemmene

Inventura er valgt som fast samarbeidspartner av Samfunnsbedriftene, for å bidra med både kompetanse og kapasitet innenfor innkjøpsdrevne verdikjeder til medlemsbedriftene etter behov.

Agnete Sommerset (Foto: Jill Johannessen)

Inventura har bred erfaring innenfor offentlige anskaffelser, og kjenner også markedene Samfunnsbedriftenes medlemmer opererer i. Inventuras kompetanse, verktøy og prosesser sikrer treffsikre analyser, presise strategier, og høy kvalitet i alle deler av et leverandørforhold.

– Gjennom avtalen vi har inngått med Inventura AS ønsker vi å skape fordeler for medlemmene, sier Samfunnsbedriftenes juridiske direktør Agnete Sommerset. – Avtalen omfatter bistand til gjennomføringen av anskaffelser, i tillegg til rådgivning og advokattjenester.

– Vi er også fornøyd med at avtalen inneholder et tilbud om e-læringskurs som folk kan ta når det passer. Dette er kurs som kan føre til sertifisering innen offentlige anskaffelser, legger hun til.

Innkjøpsskolen

E-læringskurset Samfunnsbedriftenes medlemmer får tilgang til er «Innkjøpsskolen». Dette er et spesialutviklet e-læringskurs fra Inventura, som gir grunnleggende innkjøpskompetanse for både privat og offentlig sektor.

Samtidig har kurset en egen modul knyttet til offentlige anskaffelser. Denne modulen bygger på pensum for sertifiseringsordningen SOA-Basis, og gir kompetanse til å bli sertifisert som offentlig innkjøper.

Følge regler – redusere kostnader

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og strengt. Det er viktig å holde tunga rett i munnen for å sikre at anskaffelser gjøres riktig og lovlig. Samtidig gir regelverket mange muligheter for moderne og innovative anskaffelsesprosesser, som kan bidra til høyere kvalitet og lavere kostnader for innkjøpene.

Samfunnsbedriftene har sett nytten medlemsbedriftene kan ha av å få hjelp til å navigere i dette landskapet. Slik kan de også gjøre bedre innkjøp, og få større muligheter til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag på en effektiv måte.

– Det er viktig for oss at våre medlemmer gjennom denne avtalen får tilgang til en vifte av relevante tjenester. Og at medlemmene vil kunne få bistand på kort varsel, sier juridisk direktør Sommerset.

– Og alt dette får de til konkurransedyktige satser. Prisene er en del lavere enn om de selv skulle gå ut på markedet og kjøpe tjenester av samme kvalitet, legger hun til.