Innkjøp kan gi korrupsjon

Equinor er involvert i et selskap der innkjøpsdirektøren har innrømmet korrupsjon. Men hvordan henger innkjøp og korrupsjon sammen?

 

 

Det er dessverre vel kjent at det nettopp er innkjøpsfunksjonen som er gjenstand for korrupsjon, slik det ser ut til å være tilfelle i Dagens Næringslivs artikkel om selskapet i Venezuela. Personer som påvirker innkjøp besitter mye makt. Det trenger ikke bare være innkjøpsdirektøren. Men like mye de som påvirker eller bestemmer spesifikasjonen. I slike tilfeller sitter sterke fagpersoner med tydelige meninger, som det ofte er vanskelig å stille spørsmål ved.

Vi må ha eller det finnes ingen andre leverandører er varsellamper som blinker tidlig. Likeså bør man se etter påvirkning utenfra – eksempelvis leverandører, politikere eller andre som ønsker en gitt leverandør.

Gaver, kickbacks, rabatter

Hvilke hensikter de som påvirker eller bestemmer har, kan være forskjellig. I ytterste fall er det korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold. Får man ikke penger på en konto i et skatteparadis, kan det være andre «goder». Som gaver, tilgang til datagrunnlag til bruk i doktorgradsarbeid, reiser og middager, tilgang til byggevarer, håndverkertjenester, kick-backs, provisjoner, rabatt på personlig innkjøp, vareprøver, forbruksmateriell, mv.

I noen bransjer har problemet vært så stort at det er nødvendig med egen lovgivning. I 2005 fikk vi for eksempel Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gaver, provisjon, tjeneste eller annen ytelse.

Innkjøp som forebygging mot korrupsjon

På den annen side kan profesjonelle innkjøpsprosesser brukes som et korrupsjonsforebyggende tiltak. Her er det stor forskjell på offentlig og privat sektor. Bortsett fra at for begge sektorer er korrupsjon straffbart. I offentlig sektor har vi fått innkjøpslovgivning i hele verden, som nettopp har korrupsjonsforebygging, konkurranse og gjennomsiktighet som bærende prinsipper. I tillegg har toneangivende aktører som Verdensbanken og FN tilsvarende regelverk.

I privat sektor derimot, finnes få rettslige overgripende retningslinjer. Vi vil hevde at privat sektor har mye å lære av de grunnleggende prinsipper for offentlig innkjøpsarbeid, slik som konkurranse, likebehandling og forutsigbarhet.

Felles for begge sektorer er uansett at profesjonell håndtering av innkjøp i en virksomhet – i tillegg til å redusere kostnader – sterkt er med på å redusere faren for korrupsjon. Arbeidet kalles Supply Chain Management – ledelse av verdikjeden. Det starter gjerne med en oversikt over hva som faktisk brukes på innkjøp, dernest en bevissthet rundt organisering av hvem som skal ha fullmakt til hvilke prosesser, og hvordan de forskjellige kategoriene styres. Da kan man begynne med mer operativt fokus rundt hvordan leverandørdialog skal foregå og hvordan man får mest ut av sine leverandører.

De viktigste vaksinetiltak mot korrupsjon er god markedskunnskap, konkurranse mellom flere leverandører, etterprøvbare prosesser og tydeligere engasjement fra interne eller eksterne revisorer.