Vi ser på innkjøp av kommunikasjon og reklame på samme måte som vi ser på andre innkjøpsprosesser – som noe vi kan effektivisere.

Innkjøps-ekspertene anvendte egen metodikk for å nå lokalt næringsliv

Har du innkjøps- eller lederansvar og har sett bedriften din nevnt i lokalavisa den siste tida? Da har trolig Inventura henvendt seg direkte til deg for å fortelle at nettopp din bedrift kan spare opp mot 15 prosent ved å effektivisere og modernisere innkjøpsprosessene sine.

For å nå ut med sitt budskap til bedrifter som potensielt kan spare penger på å forbedre innkjøpsprosessene sine, gjaldt det å gå systematisk til verks – nemlig ved hjelp av egen metodikk for smartere innkjøp. 

  Når vi i Inventura kjøper reklame, velger vi derfor å sette hver krone i arbeid gjennom gode innkjøpsprosesser, forteller Gunnar Bleness, partner og leder for marked og kommunikasjon i Inventura.

Vil du heve innkjøpskompetansen din?

Bestill Innkjøpsskolen – Inventuras seks e-læringsmoduler  

Metodikken til Inventura handler om å spille kundene gode, slik at de selv skal lære seg smartere og mer effektive innkjøpsprosesser.

Innkjøp av kommunikasjon

Inventura jobber etter en egenutviklet metodikk, kalt Innkjøpshjulet. Denne baserer seg på mer enn 15 års erfaring med innkjøp, og brukes som rammeverk i alle Inventuras prosesser. Innkjøpshjulet fungerer like godt i anskaffelser for offentlig, så vel som i privat sektor. I dette tilfellet ble det testet på produktet du ser på akkurat nå; kommunikasjon.

  Dette definerer vi som et solid enkeltinnkjøp. For kundene våre handler det imidlertid om å dekke behovene i gode langsiktige prosesser, understreker Bleness, og legger til at metodikken til Inventura i stor grad handler om å spille kundene gode, slik at de selv skal lære seg smartere og mer effektive innkjøpsprosesser. 

Så hvordan fungerer metodikken i praksis?

Innkjøpshjulet 

Inventura er et tverrfaglig miljø, bestående av 120 høykompetente konsulenter.

  Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister. Sammen har vi utviklet metodikken kalt Innkjøpshjulet. Den optimaliserer og effektiviserer samtlige faser og ledd en innkjøpsprosess består av, forklarer Bleness.

Innkjøpshjulet deler prosessen inn i fem faser; Forarbeids-, markeds-, kjøps-, implementerings- og oppfølgingsfasen. Hver av disse består av en rekke oppgaver og kontrollpunkter underveis.

Det hadde vært lite nytte i å kommunisere på nasjonalt nivå, og håpe at de med lokal forankring skulle føle seg truffet av kommunikasjonen vår.

Tre innkjøps-konsulenter som sitter rundt et bord og snakker sammen

Innkjøpskonsulentene bistår til daglig bedrifter i de fleste sektorer med å forbedre sine innkjøps- og anskaffelsesprosesser.

Slik gikk Inventura frem for å sikre effektiv kommunikasjon for best mulig pris:

Godt forarbeid gir gode innkjøp  

Første fase handler om å verifisere og definere behov.

  Vi visste for eksempel at de fleste bedrifter kan spare mellom 5 og 15 prosent ved å gjennomgå og utbedre sine innkjøpsrutiner. Ofte ligger årsaken i at de fleste bedrifter utvikler innkjøpsrutinene samtidig som behovene dukker opp. Dette fører til en lite helhetlig anskaffelsesprosess, mindre forhandlingskraft overfor underleverandører og mindre oversikt over bedriftens faktiske behov, forklarer han.

Det er nettopp her Inventuras spisskompetanse kommer til nytte, ettersom de spesialiserer seg på å forbedre hver enkelt bedrifts innkjøpsmetodikk.

Inventura er årlig involvert i nærmere 1000 ulike innkjøp fra inngåelse av mindre kontrakter på varer og tjenester – til store og komplekse investeringskjøp. Skreddersøm er helt avgjørende for å lykkes. 

–  Bygg- og anleggsbransjen står for eksempel overfor andre utfordringer i innkjøpskjeden enn hva havbruksnæringen eller kommunene står overfor, eksemplifiserer han. 

Inventuras egenutviklede anskaffelsesprosesser og mange støtteverktøy sikrer at kundenes behov, samt tekniske, kommersielle og juridiske krav ivaretas. Det gir resultater i form av økt kvalitet og kostnadseffektivitet. 

  Dette ønsket vi å kommunisere, men hvordan? Spør han.

For kundene våre handler det imidlertid om å dekke behovene i gode langsiktige prosesser.

Team-sammensetning og markedsanalyse

Når behovene var definert, var det på tide å sette sammen et team med riktig markedskompetanse. Disse menneskene finner de vanligvis internt hos bedriftene. I dette tilfellet måtte innkjøps-ekspertene imidlertid hente kompetanse eksternt. 

  Vi satte ned et team bestående av strateger og kommunikasjonsfolk med kompetanse på reklame og målgrupperettet innhold. Sammen skulle de finne ut hvordan vi skulle kommunisere, hvor og til hvem, begynner han.

Innsikt viser blant annet at de store nasjonale konsernene ofte har innkjøpsrutinene i orden, så Inventuras hjerte slår litt ekstra hardt for bedriftene som holder lokalsamfunn rundt om i landet gående. Disse var derfor særlig viktige å treffe med kommunikasjonen.

  Det hadde vært lite nytte i å kommunisere på nasjonalt nivå, og håpe at de med lokal forankring skulle føle seg truffet av kommunikasjonen vår. Det kunne med andre ord blitt et kostbart og lite effektivt innkjøp.

I stedet satte teamet sammen en liste over hvilke bedrifter som kan ha mye å hente på ved å benytte seg av Inventuras tjenester og hvor disse er lokalisert.

  Deretter bestemte vi oss for å kjøpe annonser på steder med lokal forankring og høy tillit, nemlig lokalavisene. Det betyr også at dersom din bedrift har blitt nevnt i en av våre annonser i høst, stod den altså på listen som ble skrevet i denne fasen, sier han.

Slik sikrer du god implementering av avtaler

Deretter var det tid for neste steg, nemlig innkjøp av annonser og plassering.

Innkjøpet 

Inventuras team definerte markedet, fant aktørene som kunne tilby det de trengte, og hentet inn priser. 

  I dette tilfellet var det lokalavisene som ville levere best på de parameterne vi hadde satt, der blant annet pris og rekkevidde var viktige KPI´er å styre etter, forteller Bleness videre. 

Og her viste det seg å skulle være penger å spare. Ved å kontakte og hente inn priser fra de store leverandørene av reklameflater lokalt, kunne de bruke forhandlingsmakt og kløkt for å nå ut til ønskede bedrifter. 

–  Nå gjenstår det å se hvordan bedriftene har opplevd å bli snakket direkte til gjennom sine respektive lokalaviser, sier Bleness som håper å kunne nå siste steg i Innkjøpshjulet, nemlig oppfølging.  

–  Bedriftene som har sett navnet sitt på trykk den siste tiden i en annonse fra oss, kan se frem til en hyggelig samtale fra en av våre medarbeidere, avslutter Bleness.

Lurer du på hvilke grep din bedrift kan gjøre? Ta kontakt for en uforpliktende prat.