Slik får vi mer innovasjon i offentlig sektor

Ved bruk av anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap kan det offentlige skape økt innovasjon i Norge, og styrke samarbeidet med private leverandører.  

Prosedyren kom inn i anskaffelsesforskriften i 2017, men er så langt ikke veldig mye brukt når det gjennomføres offentlige anskaffelser. Dette kan blant annet skyldes at anskaffelsesprosedyren krever mye tid og ressurser både i konkurransefasen og i utviklingsperioden. 

Hensikten med innføring av prosedyren var å gi offentlige oppdragsgivere større fleksibilitet ved anskaffelse av kontraktsgjenstander som ikke finnes i markedet, ved å samle utvikling av innovativ løsning og kjøp av løsningen i én kontrakt 

En positiv effekt av denne prosedyren er økt samarbeid mellom offentlig og privat, ved at utvikling av innovative løsninger skjer i samarbeid mellom partnerne.

Prosedyre for innovasjon

Prosedyren kan kun benyttes ved behov for løsninger som ikke finnes i markedet. I korte trekk gjennomføres innovasjonspartnerskap i fem faser, med behovskartlegging, markedsdialog, konkurranse, utvikling og kjøp av utvikling av løsning.  

Behovsfasen og markedsdialog er vesentlig for et vellykket innovasjonspartnerskap, for å definere behovet tilstrekkelig presist, undersøke om det finnes eksisterende løsninger som dekker behovet og få innspill til hvordan behovet kan dekkes.  

Behovet bør beskrives så snevert som mulig for å kommunisere behovet enklest mulig til leverandørene. Dette øker sannsynligheten for sammenlignbare tilbud, og gjør evalueringen enklere. 

Likner på forhandlet prosedyre 

Konkurransen gjennomføres i to trinn og reglene for forhandlinger er med få unntak like som reglene for forhandlet prosedyre. Forhandlingene kan skje i flere faser og antall deltakere kan reduseres underveis. I motsetning til forhandlet prosedyre det i konkurranse om innovasjonspartnerskap gjennomføres forhandlinger før kontrakten kan tildeles.  

Det er anledning til å sette en øvre begrensning for antall leverandører som kvalifiseres, men her bør oppdragsgiverne være bevisste. Ved å redusere antall leverandører som inviteres til å inngi tilbud risikerer oppdragsgivere å ikke få tilbud på de virkelig gode innovative løsningene, fordi leverandørene med de beste løsningene ikke ble kvalifisert basert på utvelgelseskriterier relatert til leverandørenes kvalifikasjoner, typisk tidligere erfaring.  

Videre bør forskriftens krav til leverandørens kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, samt utvikling og gjennomføring av innovative løsninger stilles så lite strengt som mulig.  

Slik unngår du ulovlige innkjøp

Last gjerne ned Inventura Advokat sine fem beste råd til hvordan du unngår ulovlige anskaffelser.