Flere bør vurdere å øke kompetansen hos de som allerede jobber i selskapet.

Kurs i innkjøp gir økt klimaeffekt og lønnsomhet

Å øke kompetansen hos innkjøpere på bærekraft, strategisk innkjøpsledelse og analysearbeid med mer, lønner seg for alle parter. Derfor tilbyr Inventura kurs og kompetanseprogrammer tilpasset bedrifters behov innen innkjøp og anskaffelser.

Det er et underskudd på dyktige innkjøpere i markedet, som gjør at mange virksomheter sliter med å rekruttere mennesker med riktig kompetanse. 

– Nettopp derfor burde flere vurdere heller å øke kompetansen hos de som allerede jobber i selskapet. Alternativt kan man vurdere å omskolere ansatte, slik at de kan jobbe mer strategisk med anskaffelsesområdet, sier leder tjenesteutvikling i Inventura, Tom Eirik Fredriksen. 

Slik jobber vi i Inventura for å sikre oss den ferskeste kunnskapen på området. 

Bredt kurstilbud

Inventura har et omfattende kompetansebibliotek og kan levere tilpassede kurs på grunnleggende, videregående og ekspertnivå – etter bedriftens behov. I tillegg har Inventura utviklet det standardiserte e-læringsbaserte kurset Innkjøpsskolen.

Fredriksen har selv ledet to kompetanseprosjekter for olje- og energibransjen de siste årene. Begge kundene har gitt svært positive tilbakemeldinger i etterkant.

– For Equinor har vi laget digitale kompetanseløsninger som digitale forelesninger og e-læring, forteller han.

Det digitale kursprogrammet er gjennomført av flere hundre ansatte i Equinors globale supply chain management-organisasjon (SCM-organisasjon). 

For et annet oljeselskap gjennomførte Inventura en analyse av kompetansen på anskaffelser. 

– Det kan være en god idé for å få innsikt i gapet mellom dagens tilstand og ønsket situasjon. Da kan man sette opp forbedringsmål og gjennomføre kurs og andre tiltak for å nå målene, sier han.

Inventuras opplegg for kompetanseanalyse er inspirert av metodikken i BI-professor Linda Lais bok «Strategisk kompetanseledelse».

– I tillegg til å være en kursleverandør, kan vi bistå kundene våre med deres kompetanseutfordringer på mer generell basis. Det gjør vi ved å gi støtte gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, og dessuten følge opp i ettertid, opplyser Fredriksen.

Sjekk hvilke kurs og kompetanseprogrammer som kan passe din bedrift.  

Kunnskap om grønne innkjøp gir reell påvirkning 

Bærekraftaspektet i innkjøpsprosesser er et område som får stadig mer oppmerksomhet.

– Her er det mye upløyd mark. Inventuras hovedoppgave er å optimalisere innkjøpsdrevne verdikjeder. Innkjøpere kan i stor grad påvirke CO2-fotavtrykket gjennom vurderingene de gjør rundt bedriftens behov, forteller leder for salg og forretningsutvikling i Inventura, Rolf Wergeland. 

For å bidra til økt kunnskap på bærekraftige verdikjeder, tilbyr Inventura e-læringskurset Bærekraftskolen for bedrifter som ønsker å ta bærekrafthensyn i enhver anskaffelse, og lære mer om leverandøroppfølging og aktsomhetsvurderinger i næringslivet.

Les mer om Bærekraftskolen her. 

En gruppe innkjøpere som prater sammen i pausen på kurs i bærekraftige innkjøp hos Inventura

Å satse på kompetanseheving for ansatte lønner seg for samfunnet, selskapet og den ansatte selv.

Strategisk innkjøpskompetanse for økt bærekraft 

På forsikringssiden har Inventura jobbet tett med KLPs skadeavdeling siden 2015. 

– Sammen har vi utviklet deres innkjøpsstrategi, som blir revidert årlig og tilpasset selskapets virksomhetsmål og strategiplaner. Bærekraft er en av KLPs drivere på konsernnivå, og da må innkjøpsstrategien understøtte det, sier han.

Inventura bistår blant annet KLP med å utvikle bærekrafttiltak innen innkjøp mot motor- og byggsegmentet.

– Da dukker det raskt opp en del praktiske utfordringer om hvordan innkjøpene kan gjøres på en mer bærekraftig måte reelt sett. Det er for eksempel mer bærekraftig å erstatte en skadet bildel med en brukt del, men det aller beste er jo å reparere den delen som er skadet. Vår rolle er å bidra med reell påvirkning slik at de grepene kundene tar rent faktisk er bærekraftige i en forretningsmessig kontekst, sier Wergeland.

Kompetanseløft gir gode synergier 

I samarbeid med to professorer fra Norges Handelshøyskole har Inventura spisset sitt eget kompetansenivå når det gjelder å inkludere bærekraftaspektet i en forretningsmessig sammenheng. Denne kompetansen tar de med seg ut i markedet til sine kunder.

– Vår ledelse og vår bærekraftgruppe har gjennomgått et kompetanseprogram med bærekraft som tema, så vi har fått smake vår egen medisin. Vi mener det er en riktig prioritering å investere i denne typen kompetanse, sier Wergeland.

Olje- og forsikringsnæringene er bare to av mange bransjer som i disse dager bruker anskaffelser til å øke sitt bærekraftfokus. 

– Vi vet at det er et stort behov for denne typen kompetanse i markedet, fordi det er et relativt nytt tema i anskaffelser, sier Fredriksen.

Inventura har lang erfaring med å tilby ulike kompetanseprogrammer innen anskaffelser, og har egne faggrupper for områder som blant annet bærekraft, kategoristyring og mobilitet.  

Derfor bør du drive med kategoristyring i innkjøp. 

– Det at vi kan koble på spisskompetanse innen bærekraft til de ulike fagområdene gir synergier vi ser har god effekt i markedet. Det gjør at våre kunder klarer å se ting i en større sammenheng samtidig som de får et faglig dypdykk, sier Fredriksen.