Tydelige behovsdefinerte ytelseskrav og god målstyring er essensielt for å oppnå effektiv drift og god kvalitet i Facility Management.

Mark Magnusson i Inventura

Oppnå effektiv drift og god kvalitet i Facility Management

Magnusson har lang erfaring fra innkjøpsrådgivning, med særlig fokus på FM, levering av teknisk drift og vedlikehold, samt servicetjenester.  Sammen med 14 andre erfarne medarbeidere i Inventura jobber han med effektivisering av eiendomsdrift og tilknyttede serviceleveranser med riktig kvalitet, riktig kostnad, samt med god kontrakts- og leveranseoppfølging i fokus.

Hva er nøkkelfaktorene for å lykkes med gode innkjøpsprosesser innen eiendom og FM?

– Nøkkelen til god FM ligger i effektiv drift, kvalitet for brukerne og verdioptimalisering. Det må bygge på en entydig beskrivelse av ytelseskrav i service level agreement (SLA) tilknyttet de enkelte fagområder, målstyring og presise måleparametere gjennom bruk av KPI – og ikke minst gode kontroll- og oppfølgingsrutiner, sier Magnusson. I tillegg handler det ofte om å være nøye i analysefasen og behovsavklaringene, samt under etablering av gode prismodeller. Dette innebærer blant annet at det må etableres et felles begrepsapparat som sikrer felles forståelse av målsettinger og at viktige nyanser ikke skal gå tapt over tid, sier han.

Magnusson understreker også at bruk av riktig kontraktformat, vilje til kontinuerlig utvikling av et kompetent og dedikert fagmiljø, samt etablering og vedlikehold av gode leverandørrelasjoner er svært viktig for å lykkes med FM.