Håndverker på leid bygg som er omfattet av unntak fra anskaffelsesregelverket

KOFA med avklaringer knyttet til unntak fra anskaffelsesregelverket

Leie av fast eiendom er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Det har

Leie av fast eiendom er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Det har i flere tilfeller skapt hodebry som følge av bygge- og

Les mer