Evalueringer og konsekvensutredninger

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan i verste fall føre til at arbeid stanses og settes

Les mer