Kontraktsanalyse

Mange virksomheter ønsker bedre kontroll på kontraktsporteføljen sin. I slike

Mange virksomheter ønsker bedre kontroll på kontraktsporteføljen sin. I slike tilfeller kan en kontraktsanalyse bidra til store kostnadsbesparelser og effektivitetsøkninger.

Les mer

Evalueringer og konsekvensutredninger

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan i verste fall føre til at arbeid stanses og settes

Les mer