En gruppe kollegaer i Inventura snakker om samfunnsansvar på en takterrasse med utsikt utover Bergen by.

Bærekraft og samfunnsansvar

I et stadig globalisert marked har det blitt et økt

I et stadig globalisert marked har det blitt et økt fokus på bærekraft innad i virksomheter, i leverandørkjeder og i

Les mer
kolleger som snakker om innkjøpsstrategi utendørs

Strategi

En god innkjøps- og leverandørstrategi hjelper deg å finne samarbeidspartnere

En god innkjøps- og leverandørstrategi hjelper deg å finne samarbeidspartnere og underleverandører som tydelig styrker dine tjenester og produkter. Resultatet

Les mer

Kontraktsanalyse

Mange virksomheter ønsker bedre kontroll på kontraktsporteføljen sin. I slike

Mange virksomheter ønsker bedre kontroll på kontraktsporteføljen sin. I slike tilfeller kan en kontraktsanalyse bidra til store kostnadsbesparelser og effektivitetsøkninger.

Les mer

Evalueringer og konsekvensutredninger

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan

En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan i verste fall føre til at arbeid stanses og settes

Les mer