Sotra Link ønsket en samarbeidspartner med god kjennskap til det norske markedet

Vellykket tilbudsprosess for Sotra Link og Inventura

Sotra Link gikk seirende ut av konkurransen om Norges største fastpriskontrakt på veiutbygging.

Tirsdag 7. september annonserte Statens vegvesen i en pressekonferanse at det internasjonale konsortiet Sotra Link har vunnet OPS-kontrakten på Sotrasambandet, Norges hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. Inventura er stolt over å ha bistått Sotra Link gjennom en omfattende tilbudsprosess.

I evalueringen til Statens vegvesen ble det klart at Sotra Link fikk den beste evalueringen av samtlige tilbydere for sin kvalitative beskrivelse av hvilken merverdi de bringer inn i prosjektet. Samtidig hadde de den laveste totalkostnaden.

Hva har Inventura bistått med?

For å øke vinnersjansene i konkurransen ønsket Sotra Link støtte fra en samarbeidspartner med god kjennskap til det norske markedet, Statens vegvesen som byggherre og prosessen for å levere og evaluere offentlige tilbud i Norge.

Inventuras medarbeidere har bred erfaring med tilbudsbistand i samferdselssektoren, og var en integrert del av tilbudsteamet gjennom hele prosessen.

Inventura har vært engasjert i tilbudsprosessen fra oktober 2020 til og med innlevering av endelig tilbud i august 2021. Inventura bisto blant annet med:

Gjennomgang av konkurransegrunnlag og tildelingskriterier

  • Analyse av konkurransegrunnlag for å avdekke mulige fallgruver, risiko og viktige punkter som kunne gi merverdi i evaluering
  • Analyse av tildelingskriterier og tilhørende punkter i konkurransegrunnlaget som kan gi merverdi i evaluering og som mest sannsynlig vil vektlegges tungt av oppdragsgiver. Maksimalt kunne tilbyderne oppnå et samlet fratrekk på 2,1 mrd*.

Utarbeide tilbudsstrategi og tilbudsstruktur

  • Etablering av strategi for besvarelse av tildelingskriterier og hvordan Sotra Link best kan oppnå merverdi, for eksempel hvilke suksesskriterier som ligger til grunn for et godt tilbud
  • Oppsett av en tilbudsstruktur som er enkel å evaluere og som godt synliggjør de viktigste punktene i tilbudet og tilbudets merverdi
  • Maldokumenter som sikret et enhetlig tilbud i hele konsortsiets tilbudsarbeid

Koordinering av tilbudsarbeidet

  • Koordinering og aktiv veiledning av ulike interne tilbudsteam for å sikre et enhetlig tilbud som fulgte tilbudsstrategi og suksesskriterier.
  • Konkrete innspill og forslag til løsninger som gir merverdi i tilbudet.
  • Kontinuerlig gjennomgang av og tilbakemelding på utkast fra tilbudsteam.
  • Kvalitetssikring av språk og innhold før tilbudsinnlevering.

Dette er OPS-kontrakten:

OPS-kontrakten (offentlig-privat-samarbeid) har en verdi på 19,8 milliarder, hvor Sotra Link skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veianlegget inntil 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021.
Det nye Sotrasambandet omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei hvor om lag 4,6 km går i tunnel. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

Bildøykrysset. Foto: Statens Vegvesen

 

Dette er Sotra Link:

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskaper: Macquarie Group Ltd, Sk Ecoplant Co. Ltd og Webuild S.p.A. På rådgiver- og prosjekteringssiden har Sotra Link også knyttet til seg de norske kontorene til Norconsult og Multiconsult, også PINI, FCC og Intertoll inngår i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

 

Slik ble vinneren kåret:

Kontrakten ble tildelt til den tilbyder som samlet hadde lavest konkurransepris. Denne ble beregnet etter følgende formel:

Konkurransepris = T1 (Tilbudspris) – T2 – T3 – T4 – T5

For hvert kvalitetskriterium (T2-T5) kunne tilbyder oppnå en gitt sum som ble trukket fra konkurranseprisen. Jo bedre besvarelsen var, jo større fratrekk fikk tilbyder fra konkurranseprisen.