Rapporten konkluderer med at det fortsatt vil være et stort behov etter fergetjenester frem mot 2050.

Vi trenger fremdeles ferger!

Statens Vegvesen har bedt om en analyse av tiltak for utvikling av fergemarkedet på lang sikt, som rettes bredest mulig.

Oppdraget ble gitt i tre deler og startet med premissanalyser, tiltaksutvikling og ble avsluttet med en konsekvensanalyse. Tiltakene har som ambisjon å påvirke fergemarkedet på lang sikt, fra 2020 og frem mot 2050. Oppdraget ble utført av Oslo Economics, DNV GL og Inventura.

Annenhver krone er offentlige tilskudd, og kostnadene har økt mye de siste årene. Det er bekymring for konkurransen i markedet. I tillegg er fergeflåten gammel, og det må skje mye nybygging i årene framover.

Rapporten konkluderer med at det fortsatt vil være et stort behov etter fergetjenester frem mot 2050. Det offentlige er en viktig premissleverandør i fergemarkedet, og vi må gjøre vårt for at markedet fungerer, sier Edvard Sandvik i Vegdirektoratet.

Det er i dag 11 innkjøpere av fergetjenester i Norge. For Statens vegvesen er det tydelig at det er betydelige gevinster å hente ved standardisering og bedre koordinering av kjøp av ferjetjenester, samt oppfølging av kontrakter på riks- og fylkesferjesamband.

Verdien på en ordinær riksvegfergekontrakt er på mellom 1-2 milliarder kroner, mens de største kontraktene har en verdi på opptil 4-5 milliarder kroner. På grunn av verdien på tjenesten som anskaffes mener Statens vegvesen det er et stort potensial knyttet til å bli en bedre og mer profesjonell innkjøper.

For å oppnå mer effektiv bruk av offentlige midler til fergedrift anbefaler Rapportutvalget anbefaler åtte tiltak.

Utvalget har vurdert om utfordringene ved dagens organisering er så store at det er behov for en omorganisering av arbeidsdelingen i fergeforvaltningen eller mellom forvaltningen og innkjøperne. Resultatet av analysen viser at det er viktigere å forbedre dagens modell, og skaffe seg informasjon om resultatene av valgene man tar. For å øke gjennomslagskraften til de åtte tiltakene over, anbefaler utvalget at fergeforvaltningen satser på økt spesialisering av arbeidsoppgavene , og i større gard benytter forskrift eller rundskriv for å gjennomføre tiltak på tvers av selvstendige forvaltningsenheter.

Rapporten og en artikkel fra vegnett.no ble publisert 7 sept. 2016 og kan leses i sin helhet her.