Vi sparer penger for finansbransjen

Inventura har ledet flere innkjøpsprogrammer innen bank, finans og forsikring. Vi har gjennomført betydelige tiltak med tilsvarende kostnadsreduksjoner og effektivitetsforbedringer sammen med våre kunder.

Inventura har jobbet med strategiske problemstillinger innenfor bank, finans og forsikring siden starten i 2001. Sammen med våre kunder har vi gjennomført betydelige tiltak og redusert kostnader.

Vi har en kompetent stab med seniormedarbeidere som tar utfordringer, er løsningsorienterte og besitter god forretnings- og organisasjonsforståelse.

Inventura har utviklet analyse- og gjennomføringsverktøy som gjør oss i stand til å bistå våre kunder effektivt og med høy kvalitet. Vi kan også tilby erfarne innkjøpseksperter som bistår operativt i innkjøpsarbeidet.

Endringer i overordnede målsettinger og strategier krever at innkjøpsfaglige strategier og medarbeideres adferd justeres tilsvarende. Det er en reell risiko for at innkjøpere og skadebehandlere jobber på måter som ikke er tilstrekkelig harmonisert med selskapets overordnede ambisjoner.

Kompetanseoverføring til kundens virksomhet er en viktig del av våre oppdrag.

Inventura tilbyr erfarne innkjøpseksperter som bistår deg med å nå dine overordnede ambisjoner.

Strategi

Les mer: Lønnsomhets-forbedring.

I en verden hvor detaljhandelen eksponeres for nasjonal og internasjonal priskonkurranse gjennom netthandel, og digitale disrupsjoner brer om seg i de aller fleste verdikjeder, øker behovet kraftig for lønnsomhetsforbedring

Les mer