Spisskompetanse på byggebransjen

Inventura har spisskompetanse på vare- og tjenestekjøp i bygg- og anleggsbransjen.

Bygg- og anleggsbransjen er preget av høye innkjøpsandeler og en ujevn fordeling av risiko mellom de ulike aktørene i bransjen. Inventura arbeider med verdiskaping i bransjen gjennom et totalperspektiv: Å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og produktivitet mellom hoved- og underentreprenører.

Vi bistår med å etablere gode innkjøpsprosesser, forhandlinger og kontrakter – i tillegg til videre kommersiell gjennomføring av kontrakter. Vi har fokus på styring av byggeplasslogistikk, underleverandører, grensesnitt og endringshåndtering.

I vårt arbeid for byggherrer leder vi ofte den innkjøpsfaglige prosessen, mens vi andre ganger bistår på enkeltområder, som å kunngjøre anskaffelsen eller lage kontrakten.

Vi bistår byggherrer med å

  • lage en entreprisestrategi, som sier noe om risiko ved de forskjellige entreprisetypene. Vi lager også planer for bruk av arkitekter, tekniske rådgivere og entreprenører i de enkelte delene av kontrakten.
  • manøvrere i alle alternative norske og internasjonale kontraktsmodeller
  • dersom det er en offentlig byggherre: Kunngjøre den offentlige anskaffelsen på riktig måte på Doffin
  • bruke anskaffelsesprosedyrene riktig – som anbud, konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog
  • etablere kontrakt, fremdriftsplan og betalingsplan
  • følge opp byggeperioden med byggemøter, endringshåndtering, ferdigstillelse og overlevering

Vi bistår entreprenører med å

  • levere tilbud til byggherrer, med håndtering av anbudsregler og strategiske momenter, definisjon av forbehold og liknende
  • styring av underentreprenører og leverandører
  • effektivisere egne innkjøp og drift. Et bygg- eller anleggsprosjekt bruker minst 2/3 av kontraktssummen til å kjøpe inn varer, tjenester og underleverandører. Det er derfor av avgjørende betydning hvordan entreprenøren håndterer dette – fra kalkulasjon til produksjon

Vi bistår med å etablere gode innkjøpsprosesser, forhandlinger og kontrakter - i tillegg til videre kommersiell gjennomføring av kontrakter.

Rolf Wergeland

Partner / Leder Salg og Forretningsutvikling

rolf.wergeland@inventura.no 48 04 86 59
Se alle ansatte