Høy kvalitet og gode tjenester

Inventura har et sterkt strategisk og operativt innkjøpsfaglig miljø og jobber med mange spennende prosjekter i norsk helsevesen.

For å kunne levere helsetjenester av nødvendig kvalitet er norsk helsevesen avhengig av formålstjenlige lokaler og fasiliteter, tilpassede og oppdaterte IKT-løsninger samt en rekke andre varer og tjenester. Dette gjør norsk helsevesen til en stor innkjøper. Endringer knyttet til organisering av sektoren, teknologiutvikling og økte krav til leveranser styrker behovet for innkjøpskompetanse ytterligere.

Innkjøpsfunksjonene i helsesektoren løses i dag av felles nasjonale enheter, samt regionale og lokale helseforetak.

Inventura har som mål å være en god samarbeidspartner og rådgiver for helsesektoren, både i problemstillinger knyttet til dagens situasjon og til fremtidig utvikling. Vi kan tilby kompetanse, erfaring og tjenester tilpasset sektorens behov på innkjøpsområdet.

Inventura tilbyr kompetanse, erfaring og tjenester tilpasset helsesektorens behov på innkjøpsområdet.

Vi tilbyr blant annet

 • Innkjøpsanalyser som støtte til strategiske valg
 • Strategisk rådgivning både på virksomhetsnivå og i den taktiske/operative utførelsen av anskaffelsesprosesser
 • Et sterkt fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser som kan lede og delta i store og strategiske anskaffelser, ordinære driftsanskaffelser og investeringsprosjekter
 • Et sterk fagmiljø som kan lede og implementere prosjekter for virksomheter som benytter kategoristyring
 • Et sterkt fagmiljø innenfor IKT-anskaffelser
 • Et sterkt fagmiljø på bygg- og anleggsanskaffelser, samt rådgivning knyttet til drift av eiendom
 • Prosjektledelse og prosesstøtte i store investeringsprosjekter, særlig innen bygg og IKT.

Inventura har gode referanser fra helsesektoren, og kan i den forbindelse blant annet vise til følgende virksomheter

 • Helse Vest IKT
 • Hinas
 • Helse Nord
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Bergen