Strategisk partner for industrien

Inventura har inngående kjennskap til industrisektoren. Vi jobber tett med en rekke kunder, og kartlegger og yter bistand rundt strategiske utfordringer innen innkjøp og supply chain.

Inventura bistår kunder i hele spekteret innenfor industrien

Fra prosessindustri via mekanisk industri til tjenesteytende industrier. Vår erfaringsbaserte kunnskap fra arbeid med markedsledere i inn- og utland gir oss unik innsikt for kartlegge og tegne opp de strategiske utfordringer innenfor innkjøp og supply chain.

Vår erfaring er at de ulike sektorene i industrien har ulike utfordringer og mulighetsrom. I prosessindustrien er utfordringene ofte knyttet til svingende råvarepriser og lite fleksible kostnadsstrukturer.  Den lave fleksibiliteten er ofte knyttet til tunge strukturelle investeringer med eneleverandører på reservedeler og vedlikehold. I tillegg kommer store kostnader i forbindelse med endringer i resepter.

Vi i Inventura bistår våre kunder med å oppnå økt fleksibilitet, ofte gjennom å endre måten vedlikehold organiseres på, og hvordan insentivstrukturene i et kunde-/leverandørforhold er satt sammen.

Inventura kartlegger og bistår deg i dine strategiske utfordringer innenfor innkjøp og supply chain.

Leverandørmarked i konstant endring

Nye aktører bringer nye løsninger til markedet, og i Inventura ser vi at eksisterende relasjoner kan endres – med positiv effekt for både kjøper og selger.

I prosessindustrien handler det om å posisjonere seg i den beste tredjedelen av industrikostnadskurven. Ny kapasitet feedes inn i den beste tredjedelen og de svakeste termineres, mens leverandører i midtsjiktet forblir i kritisk fase om ikke ekstraordinære tiltak iverksettes.

Når innkjøp ofte utgjør 80 prosent av kostnadsbasen, ser vi i Inventura at en kan gjøre store forskjeller ved å redusere innkjøpskostnadene med 5-11 prosent.