Mer for hver krone

Norske kommuner og fylkeskommuner utvikler og forvalter store prosjekter. Effektiv ressursbruk muliggjør økt tjenesteyting per krone investert. I Inventura jobber vi hver dag med å sikre gode prosesser og riktig utnyttelse av ressurser.

Offentlig sektor er mangeartet. Vi har tjenester som er tilpasset de ulike delene av sektoren.

Inventura bistår både kommuner og fylkeskommuner med å skape og drive gode innkjøpsprosesser preget av forenkling og effektivisering. Vår erfaring er at dette gir bedre ressursutnyttelse – og bedre tjenester.

Vi kan blant annet tilby

  • Strategiske allianser for å sikre effektiv gjennomføring av store investeringsprosjekter
  • Forbedrings- og effektiviseringsprosjekter på virksomhetsnivå
  • Bistand til operativ gjennomføring av anskaffelser (strategiske/ikke strategiske)
  • Kurs- og kompetanseprogram
  • Innkjøpspiloten
  • Analyse og benchmarking

Inventura kvalitetssikrer, forenkler og effektiviserer dine innkjøpsprosesser.

Inventura har et bredt fagmiljø som til enhver tid er klare til å dele og bruke sin kompetanse og erfaring. Vi har kun én agenda – å skape resultater i et godt og tillitsfullt samarbeid med våre offentlige kunder.

Regjeringen legger vekt på økt bruk av private aktører og økt konkurranseutsetting som virkemidler for bedre tjenester. Dette er midt i vårt kjerneområde. Fordi konsekvensene av ikke å følge reglene er så store, tilbyr Inventura kompetanse og tjenester som sikrer kvalitet i prosessene – og at alle regler blir fulgt.

Innkjøp og anskaffelser

Les mer: Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver.

Les mer