Inventura og den maritime næringen

Den maritime næringen i Norge er like gammel som landet selv, og vår kulturelle, politiske og økonomiske historie er uløselig knyttet til den. Som Bjørnstjerne Bjørnson sa det i «Den norske sjømann»: «Vår ære og vår makt, har hvite seil oss brakt.»

Etter flere år med vekst, står bransjen nå foran en periode med konsolidering og tilpasning, blant annet grunnet et nytt oljeprisnivå. Øvrige deler av bransjen fortsetter å konkurrere i det som allerede er et av verdens mest globale og konkurranseutsatte markeder.

Utvikling av den maritime næringen er en av nøklene til opprettholdelse og forbedring av vår, våre barns og alle andres fremtidige velferd. Blant annet vil den maritime næringen være en viktig og nødvendig del av det vi i dag kaller «Den blå revolusjonen» som refererer til det store potensialet i havbruk innenfor en annen gammel, norsk næring -den marine.

Som Norges ledende miljø på strategisk og operativ innkjøpsbistand, kan Inventura bistå maritime bedrifter med å tilpasse bedriftens kostnadsnivå til nye markedsforhold

For å henge med, må vi ligge en båtlengde foran.

Den maritime næringen i Norge omfatter rederier, verft, utstyr- og tjenesteproduksjon. Det er store og små bedrifter, ofte hjørnesteinsbedrifter, spredt langs hele kysten. Alle er de viktige for utviklingen av lokalsamfunnene de er en del av. De har til felles at de konkurrerer i et globalt, internasjonalt marked der kriteriene for å henge med er nyskapning, kvalitet, service, og ikke minst, kostnad. Noen av næringens egne representanter sier det på denne måten: «For å henge med, må vi ligge en båtlengde foran».

Styrk din konkurranseevne

Som Norges ledende miljø på strategisk og operativ innkjøpsbistand, kan Inventura bistå maritime bedrifter med å tilpasse bedriftens kostnadsnivå til nye markedsforhold. Vi har gjennom en årrekke hjulpet mange bedrifter opp og ned langs kysten med å forbedre deres bunnlinje og styrke deres konkurranseevne. Vår erfaring, vår kunnskap og våre prosesstøttesystemer sørger for effektiv gjennomføring og måloppnåelse med minst mulig forstyrrelser i kundenes daglige gjøremål.

Sterke røtter til Vestlandet

Inventuras tilnærming til våre oppdrag er preget av våre røtter på Vestlandet, og vi vet at hardt arbeid, kunnskap, fokus og presisjon er det som skal til for å oppnå resultater. Vi foretrekker derfor å jobbe sammen med kunden helt til arbeidet er helt ferdig og de faktiske gevinstene er realisert. Vi skal ikke bare tilby strategiske råd og rapporter som i en travel hverdag lett blir liggende å støve ned. I nært samarbeid med våre kunder utarbeider vi dyptgående kostnadsanalyser og gjennomfører og ferdigstiller lønnsomme kompetanse-, reforhandlings- og leverandørutviklingsprogrammer.