Inventura kan mediebransjen

Det er ikke mange bransjer som står overfor så voldsomme endringer som mediebransjen: Leser- og brukervaner endres nærmest daglig, inntektene stuper, den digitale konkurransen øker, internasjonale aktører tar en stadig større del av det norske markedet, og rammebetingelser som NRK-lisens, pressestøtte og moms er i endring. Da blir det behov for nytenkning, endring – og solid kostnadskontroll.

Bred erfaring innen mediebransjen

Inventura har jobbet tett med flere av de største mediehusene i Norge. Med vår mangesidige kompetanse og erfaring har vi bistått mediebransjen i et bredt spekter av prosjekter. Alt fra innkjøpsanalyser og restrukturering av innkjøpsstrukturer, via flytting/Facility Management og reforhandlinger av større enkeltkontrakter, til langsiktige, strategiske utviklingsprosjekter.

Vi har medarbeidere med lang erfaring fra bransjen, både operativt og strategisk. Våre konsulenter har – enten fra sin tidligere karriere i bransjen, eller i tiden i Inventura, gjennomført de aller fleste typer prosjekter mediebransjen etterspør, både kommersielle og redaksjonelle.

 

I samspill med våre oppdragsgivere leverer vi målbare resultater som gir effekt på bunnlinjen, og posisjonerer våre kunder bedre i en stadig hardere hverdag.

Inventura bistår din mediebedrift

Vårt viktigste konkurransefortrinn er at vi er «de operative strategene». Vi har selv følt de fleste utfordringer på kroppen, og bistår ikke bare med rapporter og strategiske råd: Vi utreder, analyserer, gir råd, forankrer og gjennomfører prosjektene. Vi sikrer god implementering, og at effekten blir som forventet. Og at effekten faktisk blir realisert.

I samspill med våre oppdragsgivere leverer vi målbare resultater som gir effekt på bunnlinjen, og posisjonerer våre kunder bedre i en stadig hardere hverdag.

Vårt arbeid mot mediebransjen dekker både kostnadskontroll og innkjøpsarbeid, rettighets- og kontraktarbeid, arbeidsflyt og produksjonssystemer, produkt- og forretningsutvikling samt pris- og anbudsarbeid.