Samferdsel og offentlig infrastruktur

Inventura har sterk innkjøpsfaglig kompetanse som benyttes i arbeidet med store prosjekter innen samferdsel og offentlig infrastruktur.

De kommende årene skal det bygges mye vei, bane, kai og flyplass i Norge. Nasjonal transportplan 2014-2023 har en ramme på hele 600 milliarder kroner.

Bybanen i Bergen skal videreføres, lufthavnene i Oslo og Bergen skal utvides og det skal gjennomføres omfattende utbedringer på E6, E39, E16 og en rekke andre veier. I tillegg skal det foretas store investeringer innenfor el-kraftforsyningen på både nett- og vannkraftanlegg.

Inventura bistår deg med gode anskaffelsesprosesser og risikohåndtering

Investeringer som innebærer omfattende anskaffelsesprosesser byr gjerne på både kommersielle og tekniske utfordringer. I tillegg er prosjektene preget av stor økonomisk og teknisk risiko for involverte parter, både på byggherre- og entreprenørsiden. Omsetningen i bransjen er høy, men budsjettene er tradisjonelt sett presset og marginene er lave.

Dette gir et utfordrende samarbeidsklima med behov for gode prosesser, høy kompetanse og balanserte kontrakter for å sikre kvalitet og fremdrift i prosjektene. En annen faktor av betydning er at markedet er regulert og styrt av regler for offentlige anskaffelser. Her finnes både muligheter og begrensninger i gjennomføring av prosessene. Samferdsel og offentlig infrastruktur er et av de prioriterte markedsområdene i Inventura, og våre ansatte har spisskompetanse på gjeldende regelverk. Teamet består av om lag 15 spesialister med bakgrunn fra bransjen. Vi har en velprøvd gjennomføringsmodell, Inventura Tools, som gjør oss i stand til å gjennomføre anskaffelser effektivt og med høy kvalitet.

Investeringer som innebærer omfattende anskaffelsesprosesser byr gjerne på både kommersielle og tekniske utfordringer.

Strategisk og operativ bistand til våre mange kunder på dette feltet omfatter

 • Utarbeidelse og implementering av komplett innkjøps- og kontraktsstrategi
 • Forhandlings- og prosessledelse på større investeringsprosjekt
 • Analyser knyttet til juridiske, tekniske og økonomiske problemstillinger
 • Markedsvurderinger
 • GAP-analyser
 • Coaching av ledere/nøkkelpersonell i spesielt krevende kommersielle prosesser

Av relevante referanser kan vi nevne

 • Hordaland fylkeskommune
 • Statnett
 • Avinor
 • Jernbaneverket
 • Statens vegvesen – Nasjonale turistveger
 • NSB
 • Mesta AS
 • Sweco
Innkjøp og anskaffelser

Les mer: Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver.

Les mer