Politi og forsvar

Offentlige virksomheter som Forsvaret og Politiet investerer flere milliarder årlig i nytt materiell. Slike investeringsprosjekter er ofte store og komplekse, med stor grad av teknologisk nyutvikling. Prosjektene er krevende å planlegge og gjennomføre med fokus på tid, kost og ytelse. God innkjøpsfaglig kompetanse er et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes i slike prosjekter.

Erfarent konsulentmiljø innen forsvarsanskaffelser

Inventura er Nordens ledende fagmiljø innen innkjøp, offentlige anskaffelser og kostnadsstyring. Vi har hatt rammeavtaler med Forsvaret de 6 siste år og har således landets bredeste og mest erfarne konsulentmiljø innen forsvarsanskaffelser. Vi leverer strategisk innkjøpsrådgivning, operativ gjennomføring av anskaffelsesprosesser, forhandlingsledelse, kurs- og kompetanseprogrammer skreddersydd for Forsvaret, innkjøpsanalyser og utvikling av innkjøpsmaler og tilhørende verktøy.

Våre konsulenter har inngående kunnskap om Forsvaret, Forsvarets prosjektmetodikk og de rammebetingelser som gjelder for innkjøpsområdet. Konsulentene kjennetegnes ved gode samarbeidsevner, solid kommersiell forståelse, forhandlingskompetanse og gjennomføringskraft. Vi har også særlig god kompetanse på anskaffelsesprosesser i eneleverandørsituasjoner. Mange av konsulentene våre er sikkerhetsklarerte.

Våre konsulenter har inngående kunnskap om Forsvaret, Forsvarets prosjektmetodikk og de rammebetingelser som gjelder for innkjøpsområdet.

Rammeavtale med Politiets Fellestjenester

I tillegg til investeringsprosjektene har Inventura i lang tid også bistått med inngåelse av store rammeavtaler på vegne av Forsvaret.

Som en del av Inventuras satsing på politi og forsvar har vi nylig inngått rammeavtale med Politiets Fellestjenester, og med vår erfaring fra Forsvaret står vi sterkt rustet til å bistå også Politiet i deres anskaffelser både strategisk og operativt.