Vi vet at lavere kostnader, bedre marginer og flere anbudsseiere er resultatet når du finner ideelle samarbeidspartnere og underleverandører. Med det mener vi leverandører som tydelig styrker dine egne tjenester og produkter. Eksempler på løsninger er utvikling av innkjøps- og leverandørstrategier, gjennomføring av analyser, innkjøpsprogrammer og konkurranser, operativ innkjøpsbistand, utvikling og gjennomføring av kompetanseprogram og endringsledelse. Inventura har dybdekompetanse og erfaring fra de sektorer vi arbeider innenfor.

Les mer om våre tjenester på disse områdene i menyen under.

Bil inn i tunnel