Tydelige krav og presis måling

Tema Operasjonelt

Emne Anskaffelse

Tydelige behovsdefinerte ytelseskrav og god målstyring er essensielt for å oppnå effektiv drift og god kvalitet i Facilities Management.

- I arbeidet med FM og eiendom påpeker vi ofte viktigheten av behovsdefinerte ytelseskrav, gode styringsparametere og et godt juridisk fundament for videreutvikling av gode leverandørrelasjoner, forteller partner Mark Magnusson i Inventura.

Magnusson har lang erfaring fra innkjøpsrådgivning, med særlig fokus på FM, drift og vedlikehold.  Sammen med 14 andre erfarne medarbeidere i Inventura jobber han med effektivisering av eiendomsdrift og tilknyttede serviceleveranser med kvalitet og kostnad i fokus.

- Hva er nøkkelfaktorene for å lykkes med gode innkjøpsprosesser innen eiendom og FM?

- Nøkkelen til god FM ligger i effektiv drift, kvalitet for brukerne og verdioptimalisering som bygger på entydig målstyring og presise måleparametre, sier Magnusson. I tillegg handler det ofte om å være nøye i analysefasen og behovsavklaringene. Dette innebærer blant annet at det må etableres en felles begrepsbruk slik at viktige nyanser ikke går tapt, sier han.

Magnusson understreker også at riktig kontraksformat, positivt miljø og utvikling av leverandørrelasjoner er svært viktig for å lykkes med FM.