Kategoristyring

Tema Operasjonelt

Emne Kategoristyring

Økte krav til inntjening, sterkere konkurranse, redusert kundelojalitet og større krav til leveransekvalitet er fellesnevnere for de fleste selskaper i dagens marked. En strukturert tilnærming til innkjøpsprosessen ved hjelp av kategoristyring kan være det som skiller de beste fra de nest beste.

Begrepet kategoristyring består av to ord - kategori og styring.

Det betyr at man først kategoriserer alle produkter og tjenester man kjøper. Deretter implementeres styringsmekanismer gjennom innkjøpsprosesser, organisering og KPIer.

Normalt implementerer man dette gjennom innkjøpsprosjekter for å få kontroll på porteføljen, og deretter viderefører man kategoriutviklingen i den daglige driften.

De ti grunnpilarene i effektiv kategoristyring kan best illustreres ved hjelp av denne modellen:

 

undefined

Implementering av kategoristyring er en prosess som skal understøtte selskapets overordnede forretningsstrategi, og bidra til å løfte innkjøp fra en tradisjonell «skaffefunksjon» til å bli en forretningspartner i selskapet.

Dette krever ledelsesfokus og klare mandater. Med dette på plass, er grunnlaget for en vellykket implementering i aller høyeste grad på plass. Inventura har bred erfaring med komplekse implementeringsprosjekter der man har tatt ut betydelige kostnadsbesparelser, hevet kompetansen til de involverte og formalisert både arbeidsprosess og metodikk, slik at hele selskapet kan dra nytte av kategoristyring som arbeidsverktøy.

Kategoriutvikling kan først bli en en realitet når man har implementert kategoristyring som prosess med klart definerte kategorier.

Å jobbe med kategoriutvikling over tid gir innsikt i forbedringsområder internt og ikke minst konkurransen som finnes i leverandørmarkedet. Kategoriutvikling er en syklisk prosess som bør gjøres i alle kategoriene man jobber med. Erfaring viser at gevinstpotensialet ved kategoriutvikling er betydelig.

Inventuras ansatte har erfaring både som konsulenter og som tidligere ansatte i selskap som har jobbet med kategoriutvikling.