Etterlyser straff for ulovlige innkjøp

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Jurist og partner i Inventura Harald Alfsen har gått ut med krass kritikk av måten Bergen kommune og ordfører Trude Drevland har brutt regelverket ved å gi arbeid verdt store beløp til en person, uten at andre har fått anledning til å tilby sine tjenester.

Dersom kommunene bryter regelverket for innkjøp, får det få konsekvenser. det til tross for at Norge har hatt regler for anskaffelser i over 20 år.

- På de årene har det skjedd lite. Mange offentlige ledere har ikke tatt sitt ansvar for å lage innkjøpsstrategi, organisere innkjøp på en bedre måte, sikre økt kompetanse, øke antall stillinger for innkjøp, og sørge for gode og kvalitetssikrede innkjøpsprosesser, sier Harald Alfsen.

I etterkant av saken med ordfører Trude Drevland (H), hvor det ble kjent at kommunen kjøpte inn taler for flere millioner kroner uten at oppdraget ble sendt ut på anbud, har flere jurister reagert på kommunens behandling av saken.

Ville ikke straffe
Alfsen påpeker at denne saken er langt fra unik. Årsaken mener han er sammensatt, men at en av hovedgrunnene er at brudd på regelverket omtrent ikke har konsekvenser. For tolv år siden nedsatte Nærings- og handelsdepartementet et utvalg, den såkalte AUDA- gruppen, som skulle foreslå tiltak som kunne komme ulovlige innkjøp til livs.
- Ett av forslagene var å innføre straff for personer eller offentlige foretak som foretok ulovlige innkjøp. Den gang virket dette drastisk.

Alfsen mener imidlertid at veien til strafferegimet ikke trenger å være lang.
- Anskaffelsesreglene har en rekke likhetstrekk til konkurranseloven, der både personer og foretak kan bli straffet.

Han mener departementet bør se på forslaget på nytt.
- Bare sterkere virkemidler gjør at både ordførere og andre ledere tar sitt innkjøpsansvar alvorlig. Dessuten viser saken at kommunenes organisering av innkjøp har svakheter. Det kan ikke være riktig at en enhetsleder kan overprøve innkjøpsavdelingens vurderinger av hva som er lovlige innkjøp.

Kjøper inn feil
Anneline Vingsgård er for tiden i permisjon fra jobben som sekretariatsleder i Kofa, klagenemden for offentlige anskaffelser i Norge. Hun skriver i et leserinnlegg i BT at det ikke er Drevlands bruk av taleskrivingstjenester som er det kritikkverdige i saken. "Problemet er hvordan tjenestene er kjøpt inn", skriver hun.

Vinsgård registrerer at Bergen kommunes egen innkjøpsavdeling sier fra at regelverket er brutt. "Men det hjelper lite når ikke hele kommunen, inkludert kommunens administrasjon og ordfører, har kontroll på pengebruken og kunngjør anskaffelser som etter regelverket skal kunngjøres", skriver hun.

Mye ukjent
Alfsen i Inventura viser til at det både i aksjeloven og konkurranseloven ilegges straff for ulovlig virksomhet. Innenfor innkjøpsreglementet hadde Kofa tidligere anledning til å ilegge bøter, men dette har man siden gått bort fra.

- Dette fører til fravær av sanksjoner. Hovedpunktet til meg og andre jurister er at det i dag ikke har noen konsekvenser å gjøre feil. Det foreligger ikke fare for bøter, straff eller arbeidsrettslige sanksjoner. Da får vi som i denne saken den klassiske unnskyldningen "i ettertid ser vi at vi burde fulgt dette bedre opp".

Alfsen påpeker at Kofa har behandlet 60 saker som handler om ulovlige direkteanskaffelser.
- Og det er bare dem som er kjent. Mange saker går under radaren.

Denne saken var først publisert i BT den 16 april 2015. Saken ble publisert på BT sine betalingssider. Abonnenter kan også lese saken her: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Etterlyser-straff-for-ulovlige-innkjop-3339207.html