Fikk millionkontrakt, slapp konkurrenter

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Hva skjedde da konsulentene fra Wiersholm og DHT Corporate Service fikk den lukrative avtalen om å bistå fylkeskommunen i Sogn og Fjordane med å selge Fjord1- aksjene sine? Kontrollutvalget i fylkeskommunen har gitt Deloitte i oppgave å undersøke prosessen nærmere. Harald Alfsen, jurist og partner i Inventura, uttaler seg som ekspertkommentator i Bergens Tidende 

 

Kontrakten med fylkeskommunen landet de to selskapene uten at noen andre selskaper fikk tilbudt sine tjenester. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane vurderte nemlig at denne avtalen ikke var nødvendig å sette ut på anbud. Den konklusjonen skal han ha landet på etter å ha lest et notat fra Wiersholm selv. Her går selskapet gjennom vilkårene for oppdraget, og hvilke regler som står i lovverket, før de slår fast: 

"Konklusjonen er at fylkeskommunens avtale med konsulenter for innkjøp av finansielle tjenester (...) i forbindelse med eventuelle strategiske vurderinger av sitt eierskap i Fjord1 ikke er omfattet av forskrift av offentlige anskaffelser".

- Dette burde uten tvil vært vurdert av noen andre enn Wiersholm selv, sier kontrollutvalgsleder Djuvik. Vi forventer at fylkesrådmannen følger regelverket. 

BT har bedt om innsyn i rapporten men har fått avslag fordi den ikke er endelig. 

Harald Alfsen, partner i Inventura har uttalt seg som ekspertkommentator og reagerer på Wiersholms konklusjon om at denne avtalen ikke skulle konkurranseutsettes. Hovedregelen er at finansielle tjenester skal kunngjøres i markedet. Dersom dette ikke skal gjøres, må det være snakk om rådgivning til selve transaksjonen og forberedelsene til denne. Harald Alfsen har lest bestillingen fra fylkespolitikerne. 

Alfsen mener det ser ut som om den rådgivningen som er bestilt her, faller utenfor det unntaket i lovverket de selv viser til. Dette synes å handle om normale finansielle tjenester, som skal kunngjøres. Selv om Wiersholms tolkninger i denne saken skulle vise seg å være korrekte, betyr ikke det at kontrakten ikke skal konkurranseutsettes. 
- Selv om unntaket kommer til anvendelse, vil det uansett bare gjelde for kunngjøringsplikten, ikke for konkurranseprinsippet. 

Det betyr at fylkeskommunen i et eventuelt unntakstilfelle kunne unnlatt å kunngjøre oppdraget i Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
- Men man er fremdeles underlagt lov om offentlig anskaffelse. For å oppfylle konkurranseprisnisppet skal det normalt hentes inn tre tilbud. Dette burde vært gjort uansett, og vil i motsatt fall være brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Artikkelen kan leses i sin helhet i papirutgaven til BT mandag 5 september 2016.