Kinatilbud på hodet

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

Politikerne i Nord-Trøndelag i DN 2. november lurer på om det er lov å avvise tilbud på bygging av Beitstadsundbrua fra en kinesisk entreprenør. Det kan vi svare på. Men hvorfor skal de vite det?

Formålet med anskaffelsesreglene er å fremme effektiv bruk av samfunnets midler ved blant annet bruk av effektiv konkurranse. Innenfor rammene av et utmerket regelverk finnes det anledning, og plikt, til å ta hensyn blant annet til miljø, sosiale vilkår og sikkerhet, til økonomisk sikkerhet for at leverandøren kan levere som forutsatt og så videre.

Det er vanskelig å se at skattebetalerne er tjent med at det potensielt beste tilbudet skal avvises bare fordi leverandøren kommer fra det ene eller andre landet. Forutsetningen er selvsagt en profesjonell oppdragsgiver som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å gjennomføre en god og korrekt konkurranse, og kontraktsoppfølging i etterkant.

Hvis ikke politikere har tiltro til egne evner på dette punktet, illustrerer det behovet for større vekt på innkjøp i offentlig sektor.

Innlegget ble første gang publisert i DN og du finner det her