Svartelisting av leverandører

Tema Regulatorisk

Emne Anskaffelsesrett

I DN 10.sept kunne vi lese at Oslo kommune har laget en «obs-liste» over leverandører de har dårlig erfaring med. Mange offentlige innkjøpere opererer med slik svartelisting. De kan ha gode grunner for dette.

Dersom oppdragsgiver har erfaring med leverandører som stadig har gjort en dårlig jobb, er det fornuftig å være oppmerksom på sine erfaringer med sikte på å luke ut disse.
Men dette skal man være varsom med. Det vil være brudd på Lov om offentlige anskaffelser å svarteliste tidligere leverandører utelukkende basert på personlige oppfatninger og egne erfaringer med vedkommende.

Den eneste måten dette kan være lov på, er dersom oppdragsgiver har gode rutiner for kontraktsoppfølging. Og løpende dokumenterer kritikkverdige forhold hos leverandørene og gir disse løpende mulighet til forbedring.

Potensialene for å bryte anskaffelsesreglene er altså store. Avvisning eller dårlig score på anbud fra leverandører man har dårlig erfaring med, kan fort bli ugyldig. Den gode nyheten er likevel at har oppdragsgiver gode rutiner for kontraktsoppfølging, kan man faktisk lovlig avvise dårligere leverandører i fremtidige anskaffelser.

Artikkelen kunne første gang leses i DN her http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/09/16/2145/Offentlig-sektor/lovlig-og-ulovlig-svarteliste